Visk Jótékonysági Alapítvány

Visk Jótékonysági Alapítvány

A „Visk” Alapítvány Visk nagyközség művelődéséért, anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért jött létre. Az Alapítvány ötlete a 90-es évek végén, a Szovjetunió széthullását követően született.

Visk szülöttje, Varga Sándor és a vele együttgondolkodók által alapított Alapítvány feladata és célja Visk nagyközség lakosságának támogatása önazonosságuknak, anyanyelvüknek és kultúrájuknak megőrzésében és fejlesztésében.

Segíti Visket, mint közösséget, annak lelki szellemi és kulturális fejlődését és ezen értékeinek megóvását, valamint a sportélet támogatásával az egészséges életmódra való nevelését.

Ezen belül támogat olyan személyeket, egyesületeket és programokat, amelyek elősegítik a nagyközség anyagi és szellemi kultúrájának fejlődését, jó hírét terjesztik a községnek, s a hagyományos és új értékeink megóvásáért akarnak és tudnak is tenni.

Különös figyelmet fordít a tehetséges fiatalok felfedezésére és pályájuk kibontakoztatásában is igyekszik segítséget nyújtani.

Az alapítvány a mindenkori körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően törekszik mind tartalmában, mind céljaiban, mind pedig hatásaiban hosszú távú, a közösség érdekeit átgondolt módon szolgáló támogatási programok kidolgozására és megvalósítására.

Jelszavai: „minőség, tisztesség, jótékonyság”

Mindezek érdekében működik az alapítvány kuratóriuma, amely Visk lakosságának különböző rétegeit képviseli.

Alapítvány Alapítványok Kárpátalján Jótékonysági alapítvány Támogatás Rendezvényszervezés Rendezvényszervezők Kárpátalján Hagyományőrzés Hagyományápolás Hagyomány

Hirdetés