Világháború áldozatai

Magyar

Kategória

A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve Beregdédában

Székhely

Temető

A beregdédai temetőben található a sztálinizmus és a II. világháború áldozatainak az emlékműve fekete márványból készült és 3 részből áll.

A bal oldali márványtáblán a sztálini terror mártírjainak névsora olvasható. A középső márványoszlopon a következő szöveg olvasható:

Hiába kérdezed,
Mi volt a vétke,
A halott fogoly nem felel.

Az ártatlan élni
akarók örök
emlékére

A jobb oldali márványtáblán a II. világháború hősi áldozatainak névsora olvasható.

Beregdédában a sztálini terror mártírjai, illetve a II. világháború hősi halottai tiszteletére állított emléktábla avatásánál Sajó Sándor Magyarnak lenni című költeményének elhangzása után Gajdos Ilona és Zubánics László emlékezett a '44-es eseményekre, majd Szentgyörgyi Lajos, a HTMH elnöki főtanácsadója tartott beszédet.

Gajdos István azokra az emberekre emlékezett, akik nem tagadták meg magyarságukat, s ezért életükkel fizettek. A koszorúzást és a Szózat eléneklését megelőzően Orosz István görög katolikus atya megszentelte az emlékművet.

Térkép

48.216605, 22.57486
Magyar

Kategória

A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve, Asztély

Székhely

A helyi temető

Asztély Beregszásztól déli irányban 6 km-nyi távolságra fekszik, közvetlenül az ukrán-magyar határ mentén. Nevét a krónikák 1492-ben említik először.  A település 1708-ig Suránynak volt fiókja, majd 1729-ben lett anyaegyházzá. De a kapcsolat nem szakadt meg a két község között, mert ma is testvértelepülésként tartják számon egymást.

1944 őszén a sztálinisták 61 férfit hurcoltak el a faluból, ebből 43-an odahaltak. A második világháború frontjain 5-en estek el.

A II. világháború és a sztálinizmus asztélyi áldozatainak emlékműve a helyi temetőben található.

A két nagyobb egyforma márványtáblán az áldozatok nevei vannak. A kisebb táblára, ami a kettő előtt áll a következőt írták:

A sztálinizmus és a II-ik világháború áldozatai.

Térkép

48.168059, 22.594568
Magyar

Kategória

A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve, Bátyú

Székhely

Kossuth Lajos u. 79.

Bátyu Beregszásztól 36 km-nyi távolságra fekszik. A néphagyomány szerint a helység első alapítói pásztorok és fafaragók voltak.

Bátyúban a helyi református templom előtt áll az a márványtábla, amely a sztálinizmus és a II. világháború áldozataira emlékeztet. A sztálinisták 1944 őszén 140 férfit hurcoltak el innét, közülük 38-an sohasem tértek haza.

Az emléktáblákat a bátyui KMKSZ szervezete állíttatta 1992-ban. A táblákon szerepelnek a bátyúi valamint az újbátyúi áldozatok nevei.

A márványtábla felirata:

Akikért a harang nem szólt…

Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyeknek országa.
Máté 5,10

Állíttatta a KMKSZ bátyúi alapszervezete
1992.

 

Térkép

48.361306, 22.39993
Magyar

Kategória

II. világháború és a munkatábor áldozatainak emlékműve Csetfalván

Székhely

Csetfalvai temető

Csetfalva Kárpátalja délkeleti részén a Tisza jobb partján terül el, a beregszászi járásban. A város 15 km-re van. A népmonda szerint nevét Árpád vezér hű alattvalójától, Csete nevű földesurától nyerte. Neve az okmányokban való rendszeresebb előfordulása az 1400-as évektől figyelhető meg.

A második világháború és az ezt követő sztálinista retorzió megtizedelte a község férfilakosságát. 1941 őszén 91 férfit hurcoltak el, ebből 38-an odahaltak.

A csetfalvai temető bejáratánál a sztálinizmus áldozatainak emlékművét 1989 novemberében állították, melyen az 1944-es munkatáborban csetfalvai áldozatok névsora olvasható.

Az emlékművet 1996-ban bővítették ki egy márványtáblával, melyen a II. világháború csetfalvai áldozatainak névsora szerepel. Mindkét tábla elhelyezését a KMKSZ szorgalmazta.

Térkép

48.123737, 22.799689

Hirdetés