Szürtei római katolikus templom

Szürte

Fő u. 152.

Szürtei római katolikus templom

Szürte az Ungvár-Csap országúton terül el, mely kettészeli a települést. Szürte Ungvártól kb. 15 km-re fekszik. A római katolikus templomot a Palágykomoróc felé vezető elágazáson találhatjuk meg, Szürte legvégén.

Szürtéről 1322-ben tesz először említést róla a pápai adószedők jegyzéke. Neve valószínűleg szláv eredetű, Strute formában 1281-ben fordul elő először.

A falu birtokosa a tatárjárás után a Rátót nemzetségbeli Lóránt volt. Jelentős szerepet játszott a falu történetében a Szürthey család. A római katolikus templom hajójának külső északi falában a család egyik leszármazottjának XV. századból való egész alakos, kardos sírköve, a karzatfeljárónál pedig Szürthey Miklósné, Máriássy Krisztina XVI. századi vörös márvány címeres sírköve látható.

A templom a XIV. században épült. Egyhajós, szentélye a hajónál valamivel keskenyebb, egyenes záródású.

A későbbi átépítések során meghagyták a templom eredeti alaprajzi elrendezését, a nyugati homlokzata elé a XIX. században négyzetes alaprajzú tornyot építettek.

A templomtorony négy oldalán román kori ikerablakok láthatók. A toronysisak fagalériás, csúcsos, sarkait négy fiatorony díszíti.

A szentély keleti ablaka csúcsíves, a hajó átalakított ablakai gótikusak.

A toronyaljból csúcsíves bélletes kapu nyílik a templomhajóba. A hajót és a szentélyt barokk boltozat fedi, sekrestyéjének dongaboltozata középkori. A szentélyből a sekrestyébe gótikus stílusú vállköves kapun lehet belépni.

Orgonáját az eperjesi Julius Guna készítette 1920-39 között.

Titulusa: Szent Kereszt Felmagasztalása templom.


Római katolikus templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Műemlékek Kárpátalján Templom Római katolikus templom Templomok Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés