Honfoglalási EmlékparkSzent István szobor Tiszacsomán

A beregi mikrorégió legjelentősebb emlékhelye a tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark. A falu határában 1986-tól kezdték feltárni a honfoglalás kori magyar temetőt, melynek helyén 1996-ban emlékparkot avattak. Az emlékhely szimbolikus, szent tér, amelyet a szobrok és egyéb jelképek is kifejeznek. Az egész magyarsághoz való tartozást erősíti az emlékművön látható kolomp.

Az emlékmű két oldalán Árpád fejedelem és Szent István faszobra áll. A parkot ösvény határolja, amely az ezeréves magyar határt mintázza. Külön érdekessége, hogy ezt a területi adottságok miatt valójában nem lehet látni, de a helyiek mindig felhívják erre a látogatók figyelmét. A park több szinten reprezentálja a magyarságtudat kifejeződését. A megjelenített jelképi világ a magyar nemzethez való tartozást képviseli. A Honfoglalási Emlékpark ugyanakkor kiemeli Tiszacsomát a régióból, az itt tartott ünnepségekre nemcsak a faluból és szűkebb régióból, hanem Kárpátaljáról és az anyaországból is jönnek vendégek. A tiszacsomaiak számára a park a lokális identitás fő elemévé vált, büszkeséggel tölti őket el, saját magyarságuk bizonyítékát és kifejeződését látják benne.

2000-ben avatták fel az Szent István király szobrát, amely Fresh Ottó munkáját dicséri és az emlékmű jobb oldalán áll. Ő készítette el Árpád szobrát is, amely a főemlékmű bal oldalán található.