Honfoglalási emlékmű, Badaló

Badaló Beregszásztól 12 km-re fekvő település. A községet a régi okmányok első ízben 1280-ban említik. Ekkor egy, a váradi káptalan által kiadott bizonyságlevélben Budulounak mondatik, s akkor a Hontpázmány nemzetség bírta. A XIV. században már virágzó község volt.

2001-es népszámlálási adatok szerint Badalónak jelenleg 1700 lakosa van, közülük több mint 300 fő roma. A települést többségében magyarok lakják, akik csaknem mindannyian reformátusok.

A község mind az 1998-as, mind a 2001-es árvíz idején drámai napokat élt át. Hisz a víz szintje csaknem a töltéssel egy magasságba emelkedett, néhány helyen időnként át-átcsapott. Hogy nagyobb baj nem következett be, az a helybeli férfiaknak köszönhető, akik több tízezer homokzsákkal erősítették meg a töltés legveszélyesebbnek ítélt részeit.

Badaló központjában (Mártírok út) álló parkban a honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére emeltek emlékművet. Az emlékmű szövege a Szózat részlete:

"Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán."

Alapította a KMKSZ 1997-ben.