Técső, központi térHollósy-szobor Técsőn

Május 1-2. a Técsői Hollóssy Napok dátuma. 1993 májusában erre a napra összegyűlt közel másfél ezres tömeg a református templomhoz vonult, hogy annak szomszédságában leleplezze a város nagy fiának, Hollósy Simon festőnek a mellszobrát. A szobrot Tóth Emőke zsennyei szobrász készítette. A szoboravatón beszédet mondott dr. Entz Géza államtitkár, Magyarország Miniszterelnöki Hivatala Határon túli Titkárságának vezetője, aki felolvasta Antall József miniszterelnök ez alkalomból Técső város polgáraihoz küldött üzenetét. Régi ismerősként üdvözölhették a técsőiek a magyar miniszterelnök feleségét, Antall Józsefné, aki a técsői Móricz-család (az innen elszármazott dédszülők) révén kötődik a városhoz.

A Hollósy-szobor avatásán dr. Szöllősy Tibor, a técsői Hollóssy Simon Kör elnöke mondott beszédet: „Hetvenöt éve, 1918. május 8-án Hollóssy Simon örökre távozott az őt szerető és nagy tisztelettel övező técsőiek köréből. A római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. Az egyik szemtanú szerint a kopjafa, mely sírját jelezte, olyan magas volt, hogy majd az égig ért. Hollóssy Simonról méltán elmondhatjuk, hogy álló nap a művészetek tiszta kék egén, mert naplemente után is megosztja velünk pótolhatatlan gazdagságát. Köszönjük Antall József miniszterelnök úrnak közületeket, magánszemélyeket összefogó szponzorálását, Tóth Emőke szobrászművészetének csodálatos alkotását, szombathelyi barátainak önzetlenségét, melyben a szabódezsői gondolatok realizását látjuk és érezzük: minden magyar felelős minden magyarért. Nem véletlen, hogy ettől a naptól kezdve a templom napos oldalán fogadja Hollóssy Simon az erre elhaladók köszöntését: mert a szeretet és a hit az, amelyek féltő tisztelettel óvják emlékét.”