Csík István emlékszobor, Visk

Visk

Nagy u. 53.Csík István emlékszobor, Visk

A Viski Középiskola előtt avatták fel azt a kopjafát, melyet Balázs István helyi fafaragó művész faragott id. Csík István néptanító és iskolaigazgató tiszteletére.

Az emlékszobron olvasható szöveg:

Csík István
ref. tanító igazgató
1901. X. 13–1983. IV. 11.
„Hazátokért, népetekért, falvaitokért,
templomaitokért állhatatosan
küzdjetek, és nem csak iskolátokban!”

Állíttatta a KMKSZ viski alapszervezete
és a középiskola tantestülete.

Az avató ünnepségen Jenei Károly református tiszteletes Márk evangéliuma 14. fejezetéből olvasott egy igeszakaszt. Beszédében rámutatott: minden korban voltak emberek, akikkel érdemes volt találkozni, akit érdemes volt követni. „Emlékezzünk Csík István Tanító Úrra. Fejünket lehajtva imádsággal köszönjük meg, hogy Isten mindig ad olyan embereket, akiket érdemes követni, akiknek üdítő vizű korsója sohasem ürült ki” – mondta a tiszteletes.

Id. Csík István tanítót nemcsak tehetsége révén illeti meg rendkívüli hely az egykori viski művelődés emlékgalériájában, hanem a viski és az egyetemes magyarsághoz való viszonya folytán is – fogalmazott emlékbeszédében Czébely Lajos helytörténész. – Csík István 105 évvel ezelőtt született Visken, Csík Mihály református, később állami iskolai tanító és Ígyártó Eszter gyermekeként. Folytatta a családi hagyományt és néptanító lett. A Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd áldatlan időben: Trianon után kezdte pályáját. Neki köszönhetően kezdte meg működését az egyházi énekkar, dalárda. Csak csodálkozni tudunk azon, hogy az iskolairányítás, a tanítás, a kántori teendők mellett jutott ideje az énekkari próbákra, a dalok hangszerelésére is. Mindig sugárzott róla a hit, a derűs emberszeretet. Négy gyermeke közül három tanító lett. Fia mérnökember, ám írásai, közéleti munkája tanúsítja: lélekben néptanító Ő is. A család nevében ifj. Csík István köszönte meg az emlékőrzést és a közösségi odafigyelést.

 

Szobrok Visken Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Visken Szobor Emlékmű Emlékművek Kárpátalján Kopjafa Kopjafák Kárpátalján Kopjafák Visken Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Szobrok Kárpátalján

Hirdetés