Szent István király mellszobra, Beregszász

Beregszász

A római katolikus templom mellettSzent István király mellszobra, Beregszász

A Vérke-parti város lakói a Magyar Millennium emlékére (2001. augusztus 19.) államalapító Szent István király mellszobrával - Nagy Lajos Imre nyíregyházi szobrászművész alkotása - lettek gazdagabbak, mely állíttatott az egykor Beregszászon élt honfitársaink, a Beregszászért Alapítvány, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Magyar Kultúra Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az EcotradeInform Ltd., a Beregszász 900 éves Városvédő, -szépítő és Művészeti Alapítvány támogatásával.

Az avatóünnepség szónokai Szent István király szerepét, jelentőségét méltatták. "A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, melyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze erkölcsi tartását és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat" - hangsúlyozta Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke.

Szent István törekvéseit a keresztény hit meggyökereztetésére nem földi érdekek és hatalomvágy sugallta, hanem az őszinte szándék Isten szent tetszését keresni, megfelelni küldetésének, előkészülni az örökkévalóságra - mondta Gajdos István, a beregszászi járási közigazgatás elnöke. - A szent király példája oltotta a magyarságba a tudatot, hogy ennek a nemzetnek mindig a kereszténység előharcosának kell lennie az előtörő pogányság romboló hatalma ellen. "A magyar nép e nagy ünnepén tiszta szívből kívánom, hogy az a lélek, mely Szent Istvánban élt, ragadjon meg bennünk és vezessen arra a szilárd hitre, amilyen az ő hite volt, arra a rendíthetetlen reményre, ami benne feszült, és arra a szeretetre, mely benne égett és munkálkodott." Az államalapító által megálmodott jövő, egy erős Magyarország álma, s nekünk az ünneplés mellett még sok a tennivalónk - figyelmeztetett Szakács Zoltán ungvári főkonzul. - Szent István intelmei ma is időszerűek: a törvényeket be kell tartanunk, nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek egyforma jogai vannak, s hogy segíteni kell a szegényeken, a kisebbségeket Magyarországon, magyarjainkat pedig a határon túl. És kötelességünk emlékezni, mert "Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék".

Kromák András, Beregszász alpolgármestere Szent István méltatása mellett a mai kor emberének feladatáról is szólt: megteremteni a családokban a megtartó fegyelem minimális mértékét, tisztázni azt, mi az erkölcsös és mi ezzel ellentétes. Az erős kéznek az emberséggel kell párosulnia.

Taracközi Gerzson református lelkipásztor imájában a Szent István királyhoz hasonló vezetőket kért népünk számára, akik készek önmagukon továbbmutatni, saját érdekeiket háttérbe szorítani és a közügyért szolgálni.

Ez a nap, ez az ünnep, Szent István beregszászi szobra arra kell figyelmeztesse a történelem viharaitól megtépázott kárpátaljai kis közösséget is - mondta Tóth Mihály, az UMDSZ elnöke -, hogy az európai népek nagy családjában keresnünk kell a boldogulás útját, s a szülőföldünkön való megmaradásra és nemzeti önazonosságunk megőrzésére kell biztasson.

Ez a megemlékezés reményt kell adjon nekünk arra, hogy az elkövetkezendő ezer évben ez a magyar nemzet békés úton, rövid időn belül, akár az Európai Unión belül, újra egyesül - adott hangot reményének Dalmay Árpád, a BMKSZ alapító elnöke, a szoborfelállítás aktív szorgalmazója, aki köszönetet mondott mindazon Kárpátaljáról elszármazottnak, akik anyagiakkal is támogatták a szobor felállítását.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke köszönetet mondott a kárpátaljai magyarságnak a kitartásukért, a hitükért, s hangsúlyozta: az, hogy Szent István szobra Beregszászba érkezett, jelképe annak, hogy egy tőről fakadunk, hogy egy nemzetet alkotunk. Európának oda kell figyelnie a magyarságra, a magyar nemzetre, és el kell gondolkodnia azon: ennek a népnek, amely a legtöbb emberi szabadságjogot elsőnek emelt törvényerőre, mikor adatik meg az összetartozás joga. Szent István példája, a Szent Korona, amely egy tökéletes jogállam megtestesítője volt, egy olyan tartást kell adjon egy nemzetnek, amely megóvja attól, hogy szétszórattassék, mint a pelyva a szélben.

Szobor Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Szobrok Beregszász Szobrok Kárpátalján Látnivalók Beregszászon

Hirdetés