Dr. Linner Bertalan mellszobra, Beregszász

Beregszász

Linner u. 2. (kórház kertje)Dr. Linner Bertalan mellszobra, Beregszász

2004. október 1-jén bensőséges ünnepség keretében avatták fel - dr. Duzsely Miklós és Dalmay Árpád kezdeményezésére - Beregszász szülötte, a neves sebészfőorvos, Linner Bertalan közadakozásból emelt mellszobrát, a nyíregyházi Balogh Géza szobrász alkotását.

A szoboravató ünnepségen Balogh József doktor, a városi tanács képviselője méltatta a nagy előd munkásságát. A sebészfőorvos az esetleges nagyobb sikerrel kecsegtető fővárosból hazatért szülővárosába, Beregszászba, mert erősebb volt hazaszeretete a dicsőségvágynál.

Majd hatvan évig gyógyított a Vérke-parti városban, ahol egy-egy műtétjét ma is legendák őrzik. Dr. Balogh József méltató beszédében kiemelte: a sebészfőorvos szívvel-lélekkel gyógyított, az emberi élet megmentését tartotta legfontosabb céljának, egész életét az igazságosság, az emberség, a szelíd derű, a mélységes istenhit jellemezte, így válhatott Ő a keresztény orvos példaképévé.

Olekszandr Pusztilnik doktor - aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy 8 évig együtt dolgozhatott Linner Bertalannal - meleg szavakkal emlékezett az egykori munkatársra, a tanítómesterre, akinek keze alól tucatnyi magasan képzett sebész került ki, s aki már abban az időben olyan nehéz műtéteket végzett el, amilyenekre manapság - a jobb felszereltség mellett - sem sokan vállalkoznak.

Meghatóan szép szavakkal köszöntötte az ünneplő tömeget Mikola István volt egészségügyi miniszter. Linner Bertalan offenzív optimizmussal fordult az emberek felé. Imádkozó, keresztény ember volt, aki hitt Istenben, hitt abban, hogy tud segíteni a betegeken. Ez az életmű beépült a magyar nemzettudatba, és szükség is van rá az új kollektív nemzettudat formálásában. Az ilyen nagy emberek cselekedeteiből tudunk lelki energiát meríteni ma is, hangsúlyozta Mikola István.

Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a Linner-szobor felállításához.

Linner Bertalan emberi magatartásával, szakmai tudásával, hitével példát állított elénk, legyünk ennek az örökségnek folytatói, mondta Dalmay Árpád, a szoborállítás egyik kezdeményezője.

Bohán Béla római katolikus plébános annak a beregszászi sekrestyének a szenteltvizével szentelte meg a szobrot, melynek egykoron Linner Bertalan is rendszeres látogatója volt.

A mellszobor szabadon látogatható.

Szobor Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Emlékművek Kárpátalján Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Turista látnivalók Látnivalók Beregszászon Szobrok Kárpátalján Szobrok Beregszász

Hirdetés