Beregszászi Horváth Anna GimnáziumBeregszászi Horváth Anna Gimnázium

1864-ben bérelt helyiségben kezdődik meg a tanítás az első osztályban, de még ezen évben lerakják az új iskola alapkövét az egyházmegye és Lónyai János beregi főispán anyagi hozzájárulásával.

Az új épületet 1867-ben veszik birtokukba a beregszászi tanulók.1884-től állami polgári fiúiskolaként működik. Ezt az intézményt tekintjük iskolánk bölcsőjének.

1939. július 12-én kelt 63.983 – 1939 számú rendeletében a vallás- és közoktatásügyi miniszter elválasztotta a fiúiskolát a leányiskolától. A polgári leányiskola a Bocskai utcán lévő épületben folytatta tevékenységét, a fiúiskola maradt az Attila utcai (ma Sevcsenko utca) épületben.

A Beregszászi Polgári Fiúiskola jeles tanulója volt például Kovács Vilmos költő, akire méltán lehetünk büszkék, mint Kárpátalja egyik legnevesebb írójára.

„ Hogy mégis voltak magyar osztályok, hogy nem némult el végképen a magyar szó növendékeink ajkán, abban a szülői háznak, a magyar édesanyának fontos szerep jutott. Az önképzőkörben, vagy bármilyen összejövetelen, mely közvetlen légkörben történhetett, amikor a magyar tanár szíve ugyanazt dobogta, amit a magyar gyermek arca tükrözött, ajka elmondott: már magyarul folyt a szó. Legyenek áldottak a magyar nemzeti eszmény nevében azok a névtelenek, akiknek szerénysége tiltja a mellveregető kiállást ennek bizonyítására!”

1944 őszén gyökeresen megváltozott a helyzet. Az első intézkedések egyikeként zárolták az „idegen nyelven” íródott tankönyveket, helyettük a Szovjetunióból érkezett tankönyveket rendszeresítették. Azokból azonban nem jutott minden iskolába, a magyar gyerekekkel osztályt ismételtettek éppen a nyelvtudás miatt. A magyar tannyelvű oktatást a gimnáziumokban betiltották. A polgári iskolák közül csak a beregszásziban folyt magyar nyelvű oktatás. Ez volt az egyetlen magyar tannyelvű polgári iskola ebben a tanévben, ahol nem szűnt meg a tanítás. 1945-től megszűnt a Beregszászi Polgári Fiúiskola. Épületében a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola működött tovább.

Az ukrán oktatási reform következtében a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola 2021-től Beregszászi Horváth Anna Gimnázium néven folytatja az oktatást.

Beregszászi Horváth Anna Gimnázium az alábbi kategóriákban található meg:

Hirdetés

Gimnáziumok Tanintézmények Kárpátalján Oktatás Kárpátalja Iskolák Beregszászban Beregszászi iskolák Oktatási intézmény Kárpátalja Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján Gimnáziumok Kárpátalján Gimnáziumok BeregszászbanHirdetés