Vári II. Rákóczi Ferenc LíceumVári II. Rákóczi Ferenc Líceum

Váriban már a XVI. századtól működött iskola. Erről több feljegyzés is tanúskodik. Az 1595-ös papi gyűlésen Váriban a Beregi Tractus első jegyzőkönyvébe, a 28. lapon azt írták, hogy a Vári iskola tanulói hazakísérték a Badalói rektort, amely alátámasztja, hogy már akkor is voltak diákok Váriban. Ezeknek a diákoknak a tartásáról a falu népessége gondoskodott. Mivel már ekkor virágzott itt az oktatás a Vári Gimnázium révén, sok fiúból lett pap, akik az akkori szokás szerint hazájukról való „Vári” melléknevüket többnyire megtartották. Itt jegyzik fel, hogy 1600-ban a rektor Simegi (Simegius) P. János, 1628-ban pedig Sántai (Szántói) Miklós volt.

1649-ben írták össze a fizetéseket az egyházmegye könyvébe. Itt Váriról megjegyzik, hogy a hídnál lévő malomnak a szombati vámja a diákoké. Valamint a másik két vízimalom vámjának a harmada is az övék, mivel azt a rektort illeti.

1919 után magyar tannyelvű elemi iskola működött 10 osztállyal és 11 tanítóval, ahol a cseh nyelvet is tanították. A község óvodáját szintén állami pénzen tartották fenn. Az 1938-as visszacsatolás után az iskolája 1944 októberéig működött.

A falu 20%-a ekkor még mindig írástudatlan volt, mivel nem volt kötelező az oktatás. 1941-ben 500 iskolaköteles gyerekből csak 208 járt iskolába.

A magyar oktatásügy helyzete Kárpátalján még csehszlovák időben sem volt olyan elszomorító, mint a II. világháborút követően. Hosszú ideig nem volt magyar középiskola a megye területén. A szovjetrendszer idején igyekeztek az általános iskolákat kétnyelvűvé alakítani. A változást az 1953-as év hozta, amikor Kárpátalja területén 4 középiskola nyílt, köztük Mezőváriban is.

Váriban két olyan épület ismert, ahol az elmúlt évszázadban folyt az oktatás. Az egyik közülük a jelenlegi rendelő épülete még a XIX. század folyamán épült és 1970-ig adott helyet az oktatói munkának. Ezt az épületet kizárólag oktatási intézményként hozták létre, amelyben csak néhány tanterem volt. Az iskola gazdag könyvtárral rendelkezett (szovjet megszállás után jelentős mennyiségű ukrán és orosz tankönyvvel). Kötelezték a szülőket arra, hogy gyermekeiket iskolába járassák, még a roma származásúakat is.

Az iskola teljes mértékben el volt választva az egyháztól, sőt megrótták azokat a pedagógusokat és diákokat, akik bármilyen kapcsolatban álltak vele. Az állam teljes egészében engedélyezte a magyar nyelv tanítását-tanulását, azonban megkövetelte az orosz nyelv elsajátítását is.

1968-as adatok alapján, a középiskolában 18 osztály működött 500 tanulóval. Tanári állást harminc pedagógus töltött be. Ebben az időben esti iskola is működött a fiatal munkások számára.

A magas tanulói létszám és az idő okozta elévülés miatt, az iskolaépület nem volt többé alkalmas az oktatói- nevelői munkára. Ennek következtében új iskola építésére volt szükség, amelyet 1970-ben Lenin születésének századik évfordulójára adtak át. Az új építmény sokkal nagyobb volt, mint az előző, a hozzá tartozó földterülettel együtt. Az épületben 23 tanterem került kialakításra, amelyek mindegyike szaktanteremként is funkcionál. Az iskolát kísérleti részleggel és két szertárral is felszerelték.

1991-ben, a Szovjetunió felbomlása és a független Ukrajna kikiáltását követően, nagymérvű változás következett be. Ez a változás az élet minden területén megmutatkozott, így az oktatásban is. A régi ideológiák helyében új eszmék léptek, ennek megfelelően változott meg az oktatói-nevelői munka. Az intézmény Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolaként folytatta tevékenységét. Továbbra is magyar nyelven, első osztálytól egész érettségiig (11. osztályig) tanulhatnak itt a község és a környező falvak iskolaköteles növendékei.

A középiskola 2021-től a decentralizációs folyamat következtében létrehozott Beregszászi Kistérség egységében működik, Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum néven. 2020/21-es tanévben az intézményben tanuló 369 diákot 43 magasan képzett pedagógus oktatja. 

Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum az alábbi kategóriákban található meg:

Hirdetés

Liceumok Középiskolai oktatás Kárpátalja Tanintézmények Kárpátalján Oktatási intézmény Kárpátalja Magyar nyelvű oktatás Kárpátalja Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján Iskolák Kárpátalján Oktatás Kárpátalja Liceumok Kárpátalján Magyar nyelvű tanintézményekMondja el véleményét az alábbi cégről: Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Hirdetés