Kárpátalja Beregszászi járás Kaszonyi kistérség Beregsom

Fő u. 126.


+380 (99) 33 21 205


Facebook
Somi Református Egyházközség

Somban már 1550-ben új hitű kaszonyi lelkész szolgál. Ez időben Som, mint filiális gyülekezet, Kaszonyhoz tartozott. Első reformált hitű prédikátora 1576-ban Bernadas presbiter, aki Bekény Bernátnak vallotta magát. A XVII. század elején anyaegyházzá lett (1605). Első prédikátora a korábban Bótrágyon szolgált Pátrohay András volt.

1763-ban Rápólti András lelkész mellett Kende Sámuel vezette az iskolát. 1801-ben Szarvadi László lelkész idejében 426 lelket számlált a gyülekezet. Bálint László tanító 18 fiút és 12 leányt tanított. 1843-ra 672-re szaporodott a lélekszám.

A reformátusok a középkori templomot vették használatba. 1795–1800 között átépítették, de a középkori tornyot meghagyták. Ezt a tornyot 1990-ben műemlékké nyilvánították. Mai formáját a templom 1863-ban nyerte el. Felépítéséhez nagy segítséget nyújtott a Lónyai család.

A templomban 8 regiszteres  orgona működik. 1860-tól a gyülekezet lelkésze – a század végéig – Janka Péter volt, akinek a síremléke az 1950-es évekig a helyi temetőben még megtalálható volt.

Harangját az első világháború megkímélte, mivel nem volt alkalmas ágyúöntésre. A templom környéke parkosított, előterében az I. világháborúban elesettek, a lágerben elpusztultak és a II. világháborúban elesettek emlékműve áll (1991). A templom 604 hellyel rendelkezik. Mennyezete fakazettás, karzata, padlózata egyszerű famunka.

Most is használatban van egy arannyal futtatott kehely 1678-ból. Készítették G. S. és Jármij Antal. Használatban van még egy 1715-ből való ón kanna és egy szép abrosz, melynek mind a két végén három részben csipke van. N. T.tes Lónyai Gábor úr elmaradott özvegye N. T.tes Puthy Erzsébet asszony ajándékozta 1705-ben.

Somi Református Egyházközség

Hirdetés

Református egyházközség Egyházközség Református egyházközségek Kárpátalján Egyházközségek Kárpátalján Református egyház Egyházak Egyházi épület Vallás Vallási szervezet Vallási szervezetek KárpátaljánPlain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.