Kárpátalja Beregszászi járás Beregszászi kistérség Nagybakta


+380 (3141) 4 11 73
Nagybaktai Református Egyházközség

A Nagybaktai Református Egyházközség a Beregi Egyházmegye egyik legfiatalabb gyülekezete. 1995 novemberéig a Mezőgecsei Református Egyházközség szórványa, utána már önálló gyülekezet. 1994 tavaszán Kopasz Gyula lelkipásztor kezdeményezésére indult meg a gyülekezeti élet Nagybaktán. Az első istentiszteletet március 20-án tartotta az alakuló gyülekezet egy a Községi Tanács által erre a célra biztosított helyiségben. Előbb kéthetente voltak istentiszteleti alkalmak, majd 1995 októberétől minden vasárnap.

A gyülekezetet 1995. november 22-én jegyezték be a hivatalos állami szervek. 1996-ban kezdett el foglalkozni a presbitérium egy gyülekezeti ház építésének a gondolatával. Menet közben módosultak a tervek, és a gyülekezet egy kis templom építését tűzte ki célul. Már az év végére sikerült minden engedélyt megszerezni. Elkezdődhetett az építkezés.

A templom alapkövét ünnepi istentisztelet keretében 1996. december 7-én tette le a gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten az igét Gulácsy Lajos püspök úr hirdette az I. Pét. 2,5–10 alapján. Kopasz Gyula helyi lelkipásztor a gyülekezet csodájáról szólt a Zsolt. 66,5 és az Ézs. 35,6/b alapján.

A templom építése Fekete Béla gondnok vezetése alatt jó ütemben haladt előre. Felszentelésére a IV. Magyar Református Világtalálkozó keretén belül került sor 2000. július 9-én.

A gyülekezet két harangját és orgonáját holland testvérgyülekezettől kapta. Úrvacsorai és keresztelési edényei új keletűek.

Nagybaktai Református Egyházközség

Hirdetés

Református egyházközség Egyházközség Egyházak Református egyház Vallás Egyházközségek Kárpátalján Református egyházközségek KárpátaljánPlain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.