90326, Mátyfalva
Mátyfalvai Református Egyházközség

Mátyfalva a Hontpázmány-nemzetség ugocsai ágának birtokaként tűnik fel 1326-ban. Földrajzi elhelyezkedéséből arra lehet következtetni, hogy Mátyfalvát is, miként Tiszaújhelyt, Tiszaújlakot és Karácsfalvát, a nemzetség telepítette az általa 1300-ban Viskért cserébe kapott Nyírtelek nevű pusztán. A XV. századtól a faluban több más ugocsai család is birtokot szerzett. Ekkor még merőben magyar település volt. A XVII-XVIII. században rutén beszivárgás indult meg, mivel a tatárok több nemest és parasztot elhurcoltak.

A falunak először fatemploma volt, de leégett. A mostani templom 1896-ban épült, de még csak csonka toronnyal. A torony építését 1935-ben fejezték be. 1975-ig fakerítés vette körbe, ekkor készítettek beton alappal vaskerítést.

A szovjet időkben a következő felújításokra került sor:

  • 1969: átfedték a templomot, a toronyban kicserélték az ablakokat, a külső falakat átfestették.
  • 1978: hátsó kijárati ajtót készítettek.
  • 1982-ben egy vihar megrongálta a tetőt, s mivel beázott, szükséges volt kijavítani a mennyezetet.
  • 1986: kicserélték az ablakokat és átfestették a belső falakat.

Az utolsó nagyjavításra 2003-ban került sor, melynek során kicserélték a villanyvezetékeket, felépítettek egy karzatot, kicseréltek minden ablakot és a bejárati ajtót, szószéket, Mózes-széket, padokat, fehérre meszelték a falakat, továbbá padlófűtést vezettek be. Isten kegyelméből 2003. december 7-én birtokba vehette a templomot a gyülekezet. Az ünnepélyes hálaadó istentiszteletre 2004. május 2-án került sor.

A gyülekezetnek van 4 villanyorgonája. A kenyeres tányér 1718-ból való, a keresztelőedényt 1937-ben ajándékozta az egyháznak a Mátyfalvai Református Leánykör.

A parókia építése 1994. augusztus 3-án kezdődött el a gyülekezet nagy összefogásával. 1995 szeptemberére tető alá került. 2001-re készült el teljesen.

Hirdetés

Egyházak Vallás Egyházközség Református egyház Református egyházközség Vallási szervezet