Munkácsi Szent István Római Katolikus LíceumMunkácsi Szent István Római Katolikus Líceum

A Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceum, melyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megbízásából az Egyházmegyei Szent Márton Karitász alapított, 2001-ben nyitotta meg kapuit Kárpátalja fiataljai előtt.

2004 júliusától líceumunk államalapító királyunk, Szent István nevét viseli, akinek hitét és szellemiségét követve kérjük nap mint nap munkánkra Isten áldását.

Tanintézményünkben a tanulmányi idő 4 és/vagy 2 év (a 7. vagy a 9. osztály után) a megyénk egész területéről érkező diákok felvétele nincs felekezethez kötve. Öt főállású, 10 óraadó tanár és 3 lelkész-hitoktató látja el az oktatás és nevelés feladatát. Fontosnak tartjuk a vallásos szellemű szeretetteljes légkört és az értelmes, embert formáló szigorúságot.

Szakirányunk az informatika és az idegen (angol, német) nyelvek. Korszerűen felszerelt számítógépterem és Internet hozzáférhetőség áll a diákok és a pedagógusok rendelkezésére. Tanulóink ukrán állami számítógép-kezelői szakbizonyítványt szerezhetnek.

Jól felszerelt kémia-, fizika- és idegennyelv-szaktantermekkel rendelkezünk.

Turisztika és média szakkollégiumi képzést indítottunk.

Iskolánk alapvető feladatának tekinti a magas szintű tudáson túl a tanulók szellemi és lelki fejlődését. Olyan jellemes embereket szeretnénk kibocsátani, akik másokért felelősséget tudnak vállalni, akik felkészülnek az életre, melyet megalapozott hittel, hűséges keresztényi módon élhetnek majd. Ezt a célt szolgálják a lelkigyakorlatok, közösségi foglalkozások, kirándulások, tantárgyi hetek, vetélkedők határon innen és túl. Végzőseink 90% -a folytatja tanulmányait felsőfokú intézményekben. Az ismeretek bővítésében a könyvtár folyamatosan fejlődő szakkönyv- és folyóirat-állománya áll az érdeklődő, órákra, versenyekre, vizsgákra készülő tanulók rendelkezésére, illetve egy 1100 kazettából álló filmgyűjtemény által egészíthetik ki tudásukat.

Elkezdtük egy korszerű tornaterem, előadóterem és étkezde építését.

Szép távlatokat nyitó testvériskola kapcsolatot alakítottunk ki a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziummal és Kollégiummal, illetve a Szatmárnémeti Hám János Teológiai iskolaközponttal.

Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceum az alábbi kategóriákban található meg:

Hirdetés

Liceumok Munkácson Tanintézmények Kárpátalján Katolikus oktatás Magyar nyelvű oktatás Kárpátalja Középiskolai oktatás Kárpátalja Liceumok Iskolák Munkácson Oktatás Kárpátalja Informatika oktatása Liceumok KárpátaljánMondja el véleményét az alábbi cégről: Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceum

Hirdetés