Tiszaújlaki Református Egyházközség

90351, Tiszaújlak, Rákóczi út 69.
Tiszaújlaki Református Egyházközség

A gyülekezet története

Tiszaújlak honfoglalás korabeli település. Sokszor játszott fontos szerepet a magyar történelem folyamán. Az északkeletnek tartó törökök tiszai átkelését többször is megakadályozták itt a magyar seregek. Lakossága II. Rákóczi Ferenc zászlajához csatlakozott és hősies csatákat vívott. A kuruc idők emlékét őrzi a Turul-emlékmü, melynél - 1989-től - évente ünnepséget rendeznek (július második vasárnapján). A reformáció idejében (1650-1660 között) alakult a gyülekezet. Kezdetben 10-15 család csatlakozott hozzá. Az első templom a jelenlegi Rákóczi úton épült, torony nélkül. 1701-ben tűzvész pusztította el. A gyülekezet tagjai (70-80 család) hamarosan újjáépítették. 1850-ben megvásárolták azt az épületet, amelyet a község sóraktárnak használt. 1903-ban kibővítették és tornyot építettek fölé. A jegyzőkönyv érdekes gyűjtést említ ezekből az időkből:

“Jegyzőkönyv, mely felvétetett T.Ujlakon 1903. augusztus 16-án tartott presbiteri gyűllésben. Jelen voltak: Sarkadi Mihály lelkész, ifj. Kóródi Zsigmond gondnok, ...

4. szám. Jelenti elnöklő lelkész úr, hogy Törzsök István és násza Nagy Ferenc az engedélyezett három havi gyűjtést bevégezvén a gyűjtő könyvet beadták, s velük az elszámolás megtörtént. A gyűjtött összegből az egyházat illető 1060 k. 70 f. az építési pénztárba bevételeztetett.

A bemutatott gyűjtő könyv s jelentés helyesléssel tudomásul vétetett. Minthogy pedig az eredmény csekély, mert a gyűjtők családi bajaik miatt kevés gyülekezetet kereshettek fel a különben is rövid idő alatt, ellenben az építés folyama alatt s annak következtében mintegy 1000 korona többlet kiadás merült fel. Utasíttatik az elöljáróság, hogy a gyűjtési engedély meghosszabbításáért hat havi időtartamra illetékes helyen kérelmezzen.” Az engedélyt megadták, mely gyűjtőkönyv megtalálható egyházunk archívumában. Az egész akkori Magyarország területét bejárták vele, úgy gyűjtöttek a toronyra. Nem kis áldozat volt ez 100 éve a gyülekezetért. Közben itthon folyt a munka.

1960-ban és 1973-ban újították fel a templomot. 1920-1947 között református iskolája, színjátszó csoportja és dalárdája is volt az egyházközségnek. 1993-ban végeztek utoljára belső felújítást. 2006-ban a templomba bevezették a villamos padfűtést, most pedig Isten kegyelméből elvégeztünk egy nagyobb belső felújítást.

1907-től a következő lelkipásztorok szolgáltak itt: Sinka Gyula (1907-1911), Sarkadi Mihály (1911-1923), Kiss István (1924-1944), Kovács Zoltán (1944-1949), Szabó Béla, Tiszakeresztúr, Dr. Sárkány Lajos, Királyháza, Toldy György, Bene, Csik József, Forgón Pál, Muzsaly, Csök József, Beregszász, Szabó Elemér, Nagyszőlős (1966. január 1.-1966. április 4.), Kovács Zoltán, Nagybégány (1966. április-1973. augusztus 31.), Illés Gyula, Beregszász (1973. szeptember 1.-1975. január 1.), Oroszi Pál (1975. január 11.-1985. augusztus), Baráth Imre (1985. augusztus-1993. június), Czirók Béla, Nagyszőlős (1993 júniusától), Bartha Attila (1999. október 31-től). Hunyadi Attila, Sipos József.

1806-tól napjainkig a teljes könyvelés megtalálható a gyülekezetben (anyakönyvek, jegyzőkönyvek, pénztári könyvek).

A parókia 1938-ban épült. 1993-ban kapta vissza az egyházközség az épületet.

Hirdetés

EgyházakHirdetés