Barátság út 195.


peleskeibela@gmail.com


FB oldal
Tekeházai Református Egyházközség

A község Máramaros - Ugocsa Egyházmegyéhez tartozik. A szájhagyomány szerint Tisza-parti erdőség volt. Később ebből az erdőségből egy részt kiirtottak, hogy a földesurak tekézni tudjanak. Innen kapta aztán a falu a Tekeháza nevet. A Tisza túlsó partján az 1640-es években nagy árvíz pusztított. Az ott megépült templomot 109 pár ökörrel, görgőkön áthúzták erre a partra, ahol a nép is letelepedett, így lett a helységből falu. 1667-ben kezdtek új templomot építeni, amely 400 ülőhelyes lett. A gyülekezet 526 lelkes anyaegyházzá vált.

A református templomot a kommunizmus idején 1962. január 14-én bezárták. A gyülekezeti tagok, annak ellenére, hogy többszöri pénzbeli bírságot kellett fizetni, letépték a lakatot és lelkészi szolgálat nélkül jártak énekelni és imádkozni. Majd 1983-ban végképp elvették, mindent összetörtek és elégettek: így a padokat és a szószéket is, majd halottas házat csináltak belőle, amit senki sem használt a hívek közül. A gyülekezeti tagok a környező falvakba jártak Istentiszteletre. Isten kegyelméből 1989 júliusában a templomot visszaadták. Az új padok, szószék és a kiskar elkészítése után még ez év, azaz 1989. augusztus 6-án megtartották a hálaadó ünnepséget.      

1998. november 6-ára virradó éjjel a Tisza kilépett medréből és pillanatok alatt elöntötte a falut, így a templomot is. Közel fél méteres víz állt benne. Az ár elől sikerült kimenteni az urasztalát, a harmóniumot, az orgonát és az első padokat. 1999 tavaszán kezdődött a templom tetejének és belsejének javítása. Belülről a padlózatot 30 cm-rel megemelték, a falat lambériával látták el. A tetőt teljes mértékben átfedték, több helyen a lécet és a gerendát is kicserélték.Két harangja van. Régi ezüst kelyhei 1643-ból származnak. A gyülekezet a parókiát nem kapta vissza, éveken keresztül álami óvodaként működött, amelyet a 2000 márciusában lévő újabb árvíz elsodort. Az új parókiának az építése 1999-ben vette kezdetét a régi református iskola helyén, amit korábban leromboltak. Jelenleg félkész állapotban van, csak a gyülekezeti terem és a lelkészi iroda használható.

Hirdetés

Református egyházközség Egyházközség Református egyházközségek Kárpátalján Egyházközségek Kárpátalján Református egyház Egyházak Egyházi épület Vallás Vallási szervezet Vallási szervezetek Kárpátalján