Aknaszlatinai Bolyai János Líceum

Aknaszlatinán a magyar tannyelvű oktatás a régmúltba nyúlik vissza. 1959-ig hétosztályos általános iskola, azután mint nyolcosztályos általános iskola működött.  Az iskola épületeinek bővítése és az általa elért előremeneteli eredmények lehetővé tették, hogy a 60-as évek elején az iskola keretein belül megnyissa kapuit egy magyar tannyelvű általános középiskola esti tagozata. Fordulópont iskolánk történetében 1966. szeptember 1-étől kezdődött, amikor a területi (megyei) és a járási tanügyi főosztály hivatalos határozata értelmében megnyitották az első aknaszlatinai magyar tannyelvű általános középiskolát.

A Szovjetunió széthullásával új szakasz kezdődött az aknaszlatinai magyar tannyelvű középiskola történetében: 1989-ben az egyesített ukrán-orosz-magyar tannyelvű vegyes osztályú általános középiskolától különváltak a magyar tannyelvű osztályok, és visszaállították az önálló magyar tannyelvű általános középiskolát. Egy lerobbant óvodaépületbe költöztünk, melyet mára otthonos iskolává tettünk. 1992-től mint az Aknaszlatinai 3. számú Bolyai János nevét viselő magyar tannyelvű középiskola tevékenykedünk.

2021-től az oktatási törvénynek megfelelően az iskola Aknaszlatinai Bolyai János Líceum néven folytatja működését.

Aknaszlatinai Bolyai János Líceum

Hirdetés

Liceumok Középiskolai oktatás Kárpátalja Oktatás Kárpátalja Tanintézmények Kárpátalján Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján Oktatási intézmény Kárpátalja Magyar nyelvű oktatás Kárpátalja Iskolák Kárpátalján Liceumok Kárpátalján Magyar nyelvű liceumok