Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium

Ungvár magyarsága egy igen örömteli eseményt ünnepelhetett 2004. szeptember 1-jén. Hatvanévnyi kényszerszünet után megnyithatta ugyanis kapuit a helyi magyar gimnázium, melynek elődjét még 1613-ban, Homonnán alapította Drugeth György, annak az eredetileg olasz nemesi családnak a sarja, amelyik nemegy nádorispánt is adott Magyarországnak.

1646-ban az alapító fiának, Drugeth Jánosnak végakarata szerint özvegye, Jakusich Anna a „csinosabb és szemnek kedvesebb magyar városba”, Ungvárra telepíti át az intézményt. Új székhelyén a történelem viharaival dacolva három különböző épületben ugyan, de szinte megszakítás nélkül létezett 1944-ig, amikor is a felszabadulás után – sokáig úgy tetszett, végérvényesen – bezárták.

Városunk központjában 100 000 arany koronáért 1895-ben a Magyar Királyi Kincstár által a gimnázium számára emelt impozáns otthon ettől kezdve az Ungvári Állami Egyetem (ma Ungvári Nemzeti Egyetem) Kémia Karaként funkcionál. A Drugeth Gimnázium bezárásával egycsapásra megszűnt Ungváron a magyar nyelvű oktatás. Szerencsére nem hosszú időre, mert 1946-ban nyílik egy, nemsokára Zalka Máté nevét fölvett középiskola, melyben elindulhatott a magyar gyerekek anyanyelvű képzése…

Évtizedekig tartó állhatatos harcába került a helyi társadalmi szervezeteknek, ismert magyar közéleti személyiségeknek és a volt Drugeth-gimnazistáknak, míg sikerült elérni az intézmény újbóli megnyitását. 2004. szeptember 1-je a Drugeth Gimnázium újkori történelmének első napja.

Az induláskor 110 gyerek oktatását-nevelését 14 tapasztalt pedagógus kezdhette meg.  E megújult tanintézet fő célja, hogy az ungvári, és a megyeszékhely vonzáskörzetében élő tehetséges magyar gyerekek (az elemi iskola elvégzése után, sikeres felvételi vizsgákat követően válhat a gyerek gimnazistává) számára elit képzést biztosítson, magyarul. Szeretnénk a régi gimnázium híressé vált növendékeihez méltó utánpótlást nevelni. Nem véletlenül választotta az újjáéledő Drugeth jelmondatává az „Ex frukto arbor cognoscitur” (gyümölcséről ismerni meg a fát) latin közmondást. 

A  négyszáz éves múltra visszatekintő intézmény valóban bővelkedik ismert és elismert növendékekben, tanárokban egyaránt. A teljesség igénye nélkül említhetnénk itt például Balla László írót, fivérét, Balla Pál festőművészt, Takács József történészt, a tanárok közül a költő Dayka Gábort és Fülöp Árpádot, a XX. századi magyar ekszpresszionista próza legtehetségesebb alkotóját, Szabó Dezsőt, vagy a híres botanikust, Lauden Jánost. 

Összességében elmondható, hogy a Drugeth osztálytermeiből került ki Kelet-Magyarország értelmiségi elitjének meghatározó része. Nem véletlen tehát, hogy a XX. század első harmadában – egykorú dokumentumok tanúsága szerint – gyakran sorolták gimnáziumunk jogelődjét Magyarország öt legjobb állami iskolája közé.

Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium

Hirdetés

Gimnáziumok Tanintézmények Kárpátalján Oktatási intézmény Kárpátalja Oktatás Kárpátalja Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján Gimnáziumok Kárpátalján Iskolák Kárpátalján Iskolák Ungváron Gimnáziumok Ungváron Oktatási intézmények Oktatási intézmények Ungváron Tanintézmények Ungváron Magyar nyelvű tanintézmények Ungváron Elemi iskola Elemi iskolák KárpátaljánPlain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.