Szolyvai emlékpark

Szolyva

Verhovinska u.Szolyvai emlékpark

1944 őszén a bevonuló szovjet csapatok nyomában érkező belügyi egységek a magyarok és németek által lakott településekről minden 18 és 50 év közötti férfit összeszedtek, és a Szolyván kialakított gyűjtőlágerbe zártak az embertelen bánásmód, az áldatlan körülmények, és járványos betegségek miatt több ezren lelték itt halálukat. 1944 ősze ily módon vált kárpátaljai magyar holokauszttá, Szolyvát pedig a koncentrációs táborba zárt foglyok szenvedése magyar golgotává avatta.

1989. november 24-én a KMKSZ és a megyei rehabilitációs bizottság közös szervezésében sor került a szolyvai emlékpark alapkőletételére. A sztálinizmus áldozatainak emlékparkját az egykori lágertemető területén hozták létre. Az emlékpark bizottság elnöke Tóth Mihály lett, 2000 és 2004 között ukrán parlamenti képviselő, aki mind a mai napig (2007) betölti ezt a tisztségét.

2004 novemberére az elhurcolások hatvanadik évfordulójára elkészültek azok a márványtáblák, amelyekre a sztálini lágerekbe odahalt ártatlan áldozatok nevét vésték fel. A több mint 12 ezer személy nevét településenként írták fel.

2006-ra elkészült az a lista is, amelyen azoknak az áldozatoknak a neve szerepel, akiket a Csonka-Beregből hurcoltak el a gyűjtőtáborba, és itt lelték halálukat. Az emlékbizottság (2007) most azon fáradozik, hogy az 1 200 áldozat nevét márványtáblába véssék, s a márványlapokat elhelyezzék a siratófalon. 1989 óta minden évben a magyar érdekvédelmi szervezetek koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak a szolyvai emlékparkban.

A Vereckei-hágót meglátogató magyar turistacsoportok nem mulasztják el felkeresni és kegyeletüket leróni a Kárpát-medencei jelentőségű emlékpark területen nyugvó ártatlan áldozatok előtt.

Emlékhely Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Műemlékek Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Emlékhelyek Kárpátalján Turista látnivalók Emlékmű Emlékművek Kárpátalján Sztálini önkény áldozatai Emléktáblák Emléktáblák Kárpátalján Látnivalók Szolyván Érdekes helyek Szolyván

Hirdetés