Nagymuzsalyi Elöljáró KörzetNagymuzsalyi Elöljáró Körzet

Мужіївський Старостинський Округ / Nagymuzsalyi Előljáró Körzet

Beregszásztól keletre, az északi hideg szelektől hegyekkel védve az Ungvár - Beregszász - Rahó országút mentén terül el a jelenleg 2 167 lelket számláló település. Kedvező fekvése, a városhoz való közelsége - a járási központ 7 kilométerre van innét - termékeny domboldalai, szorgos népe mind-mind közrejátszott abban, hogy Nagymuzsaly (or. Мужиево) virágzó településsé váljon.

A vándor népek jó fekvését már az őskorban felismerték. Ezekről számos korabeli lelet tanúskodik. 1232-ben Muzsaly már két részből, illetve két faluból áll. Keleti részét királyi népek lakták, a nyugati része öt ekére való várföld ezen a királyi uradalom gondnoka gazdálkodik. Az 1241. évi tatárjárást követően a király szászokat telepített a községbe. A XIV. században már virágzó település. 1365-ben Konák István neveztetik birtokosul, valamint a Muzsalyi család, nevezetesen Muzsalyi Péter.

Régóta híres bortermő vidék. Egy, a XV. századból származó adat szerint Bakai Orsola szőlőtulajdonos birtokán jó évben 60 hordó finom bor is megterem. 1566-ban a krími tatárok feldúlták a helyiséget és 38 telekről a lakosságot elhurcolták. 1657-ben a vidékre betört lengyel hadak is elpusztították, kirabolták. 1825-ben a helység földesura, a gróf Károlyi család timsógyárat alapított. Ehhez a timkövet agyár felett emelkedő riolit hegyből bányászták. Több évszázadon át termeltek ki az itteni bányákból jó minőségű malomköveket, s ezek messzi földön híressé tették a községet. Az 1800-as évek végén a Krétalyuk nevezetű dűlőben kaolinbányát nyitottak. Ez egészen a csehszlovák éra végéig működött. Tíz évvel ezelőtt cseh és szlovák beruházók segítségével a bánya - Keramnedra vállalat néven - ismét termel. Hogy az ide nyúló beregszászi Nagyhegy aranyat rejt, azt már a törökök előtti időkben is tudták a helybéliek. A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben a szovjet geológusok feltárták az aranyércben legdúsabb lelőhelyeket. Hét évvel ezelőtt az aranybánya, nem sokkal később pedig a bányától néhány kilométerre távolabb felépített ércdúsító kombinát kezdte meg működését.


Elöljáró körzet Elöljáró körzetek Kárpátalján Hivatalok Közigazgatási hivatal


Hirdetés