Bótrágyi Községi Tanács

A jelenleg 1 850 lelkes Bótrágy (or.: Батрадь) Beregszásztól északkelet irányban a várostól 25-26 km-nyi távolságra, a Beregszász - Nagydobrony - Csap műútvonal mentén fekszik. Állomása helyben, a Királyháza - Bátyú vasútvonalon. Bótrágyot zömében magyarok lakják. A falu ukrán nyelvű lakói - közel háromszázan - a település Újbótrágy nevű részében élnek. (Újbótrágy ún. telepesfalu, a cseh hatóságok 1928-ban hozták létre.

A településen élő magyarok többsége református. Mintegy 15-20 család a római katolikus, hitéletük 1989 után újult meg a kilencvenes évek közepére a helybeli katolikus híveknek sikerült befejezni templomuk építését. Bótrágy társközsége az innét néhány kilométerre található Harangláb, ahol 1989-ben Lónya felé kishatár átkelő nyílt. 2003 novemberében a határátkelőt nemzetközivé minősítették át. A települést átszeli a Szernye-kanális, a község határában folyik a Csaronda.

A helység már a XII. században létezett, s akkor a Betke család bírta. Kitől Bánk bán veje, Simon kapta. Tőle elkobzás folytán az itteni birtok a koronára szállt, ám nemsokára Rusdi Mihály kapta meg. Majd később a Bereczkiek bírják az itteni birtokrészeket, kiktől aztán rokoni ágon az a Lónyai családbeliekre száll. E família bírja aztán évszázadokon át a települést.

Az 1567-ben átvonuló tatárok a helységet megkímélték, a körülötte talált tanyákat azonban felégették. A XVI. század első felében a község lakói előbb az evangélikus, majd a református hitre tértek. 1595-ben már virágzó gyülekezetként említik, melynek Bátyú és Harangláb voltak a fiókintézményei. Anyakönyve 1775-től kezdődik.

150 esztendővel ezelőtt a falut javarészt a következő családok lakták: Lónyai, Bagu, Bajusz, Demjén, Farkas, Gál, Gönczi, Izsák, Kovács, Molnár, Péter. Ma jórészt szintén ezen családok leszármazottjai népesítik be a települést.

A második világháborúban a községből kilencen haltak oda. 1944 őszén a sztálinisták 153 férfit hurcoltak el, közülük 78-an odavesztek.

 

Nap Time slot Hozzászólás
hétfő: 7:00-16:00
kedd: 7:00-16:00
szerda: 7:00-16:00
csütörtök: 7:00-16:00
péntek: 7:00-16:00

Elöljáró körzet Önkormányzati hivatal Közigazgatás Közigazgatási hivatal Hivatalok Elöljáró körzetek Kárpátalján