Bótrágyi Általános Iskola

A községben 1946-tól magyar tannyelvű elemi, 1951-től általános iskola működik, amelynek akkor már ukrán tannyelvű alsó osztályai is voltak. 1984-1985-ös tanévtől fokozatosan ukrán tannyelvű osztályok nyíltak. Ennek köszönhetően az 1986-1987-es tanévtől párhuzamosan magyar és ukrán nyelven folyik az oktatás a Bótrágyi Általános Iskolában.

Az oktatás négy különböző, egymástól több kilométer távolságra lévő épületekben folyik, melyek a XIX. század végén vagy a XX. század elején épültek. Az érthetőség kedvéért ezeket, az épületeket sorszámmal láttuk el. Az 1. számú épületben az iskola magyar tannyelvű 5-9. osztály tanulói öt osztályteremben tanulnak. Ezen kívül itt található az iskola működését biztosító igazgatói- és tanári szoba, kémia-biológia-, matematika-fizika szertár, térképszoba, iskolai könyvtár.

A 2. sz. épületben az ukrán tannyelvű elemi iskolások 3 osztályteremben vannak elszállásolva. Ez az épület a református egyház tulajdonában van és ebben az épületben az osztálytermeken kívül megtalálható még az egyház hitoktató terme is. Mivel sok éven keresztül ez az épület állami tulajdon volt s azon belül is az oktatásügyhöz tartozott itt voltak elszállásolva a községbe kihelyezett tanítók, így, jelen helyzetben, ebben az épületben lakik 2 nyugdíjas pedagógus is.

A 3. sz. épületben a magyar tannyelvű elemi iskolások tanulnak. A négy tantermen kívül itt található az iskolai konyha és étkezde. A 3. és 4. iskolaépületben napközi is működik az alsó osztályos tanulók részére.

A 4. sz. iskolaépületben az ukrán tannyelvű 5-9. osztály diákjai tanulnak. Ebben az épületben az öt nagyon szűk tantermen kívül egy nagyon kicsi tanári szoba is van.

Ezen áldatlan állapotok ellenére a Bótrágyi Általános Iskola tanárai és tanulói aktívan részt vesznek a község életében. A községben megrendezésre kerülő ünnepi alkalmak, megemlékezések, falunapok alkalmából szerepek, versszavalás, táncos fellépések bemutatásával nem egyszer kivívta már a falu lakóinak, az ünnepségek vendégeinek elismerését.

Nap Time slot Hozzászólás
hétfő: 7:00-16:00
kedd: 7:00-16:00
szerda: 7:00-16:00
csütörtök: 7:00-16:00
péntek: 7:00-16:00
Általános iskola Általános iskolák Kárpátalján Iskolák Kárpátalján Oktatás Kárpátalja Magyar nyelvű tanintézmény Kárpátalja Oktatási intézmény Kárpátalja Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján Tanintézmények Kárpátalján