Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon

Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon

Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont eleinte egészségügyi otthonnak hozták létre, de rövid időn belül sérülteket és épeket befogadó gyermekotthon lett.

Az eleinte állami otthonokból és családokból ide került gyerekek képesek voltak beilleszkedni a normál környezetbe. Mára a benn lakók fele egészséges, és igyekeznek bekapcsolódni a normál életbe.

Ez az intézmény a kezdetektől törekedett az önellátásra, saját gazdaság létrehozására.

A gyermekotthon na­gyon jó kapcsolatot tart fenn az állami gyer­mek­ott­ho­nok­kal, iskolákkal, gyer­mek­kór­há­zak­kal, el­me­­gyógy­in­­té­zetek­kel, va­kok és siketek in­té­ze­te­i­vel. Igyekeznek leletősédeik szerint támogatást nyújtani, segélyeket juttatnak a fent említett és más intézeteknek.

Két éves kortól tizenkét éves korig vesznek fel gyer­me­keket. A felvételkor a gyermekek vallási, nemzeti hovatartozását nem veszik figyelembe, hanem csak a rászoruló (azaz nehéz szociális helyzetben lévő) vagy súlyosan testi- vagy szellemi fo­gya­tékos, árva, félárva vagy veszélyeztetett környezetben lévőt veszik fel. Ezért nevezték el az otthont az irgalmas samaritánusról. A gyer­me­ke­k között többen olya­nok, akik­ről szüleik lemond­tak. Az állami gyer­mek­ott­honok­ból idehozott 3-4 éves gyermekek kü­lön­böző beteg­sé­gek­kel ke­rül­tek hoz­zájuk, min­degyi­kük diag­nó­zi­sában ott állt a szel­le­mi- és testi fogyatékosság és a be­szé­lő­készség hiánya. Ezek a gyerekek azóta majd­nem mindnyájan be­szél­nek, és egy részük már a helyi iskolában, vagy más iskolákban végzik tanulmányaikat.

A gyermekcsoportok létre­ho­zá­sa­kor figyelembe veszik a gyermekek korát, jellemét, testi- és szellemi képességeit. Mindegyik szobához külön fürdőszoba tartozik, a mozgássérültek számára speciális fürdőszoba van kialakítva. Helyben biztosítják az oktatást azok számára, akik fizikailag képtelenek iskolába járni, vagy szellemileg visszamaradottak.

A gyermekeknek az udvarban van egy 60 m hosszú, 80 cm széles virágágy, ami a tolókocsisok számára is megadja a virágnevelés örömét. Részt vehetnek az állatok gondozásában, ellátásában, a mezőgazdasági munkákban is.

Az épületben van foglalkoztató-terem, számítógépterem állandó internetes hozzáféréssel, van terápiaszoba, könyvtár, tanulószoba és tanulókonyha. 

A gyerekeknek lehetőségük van különböző szabadtéri szórakozási lehetőségre minden korosztály számára. Van három kisebb játszótér, focipálya, egy 7 m átmérőjű fürdőmedence és lehetőség van lovaglásra is. Található itt egy halastó is, amin csónakázni lehet és minden gyereknek, aki tud biciklizni, saját kerékpárja van. A gyerekek gyakran kirándulnak a közeli erdőbe. Rendszeresen szerveznek a számukra különböző kirándulásokat a szünidő alatt. Meglátogatják Kárpátalja nevezetességeit, városait. Több alkalommal tesznek látogatást a közeli városokba, hogy megismerjék a városi életformát is.

gyermekotthon gyermekotthonok Kárpátalján Református egyház gyermekotthon Nagydobronyban

Hirdetés