Hungarian
Mátyfalvai görögkatolikus templom

Mátyfalva legrégibb fatemploma 1710-ben épült. Egy újabb fatemplom építését 1771-ben kezdték el, ám a munkálatok bizonyára elhúzódtak, mert az 1797-es adatok szerint a helyi görög katolikusok még a rómaiak kápolnájában imádkoztak. Ez a templom egészen 1937-ig szolgált, amikor is felépült a ma is álló bazilika jellegű kőtemplom.

A szovjethatalom idején kifosztották, az épületet pedig raktárként használták. 1991-ben adták vissza az egyháznak.

Titulusa: Istenszülő Szűz Mária Oltalma templom.

Térkép

48.131091, 22.910002
Hungarian
Huszti görögkatolikus templom

Székhely

Bohdan Hmelnickij u. 12.

Miután átkeltünk a Nagy-ágon átívelő új közúti hídon, Huszt előtt ne térjünk balra a várost elkerülő útra, hanem menjünk egyenesen a város központja felé. Az útjelző táblákat követve a városon átvezető út bal oldalán hamarosan észrevesszük az impozáns görög katolikus templomot. A görög katolikus templomtól néhány méterre Volosin emléktáblája látható az egyik épület falán.

1751-ben már állt Huszton egy tornyos fatemplom, mely minden szükséges szentképpel és egyházi könyvvel rendelkezett. A kőtemplomról, mely 1789-ben (más források szerint 1799-ben) épült, első ízben 1801-es iratok tesznek említést. Az új ikonosztáz Francisco Tek munkája. A kőtornyok a legnagyobb valószínűséggel 1855-ben épültek. Az építkezés költségeit a helybéliek finanszírozták. Az adakozásból leginkább a Kurtyak, a Stefuca, a Panco család, illetve Mihajlo Hincak gondnok vette ki részét. A falfestések elvégzéséhez a lakosságtól gyűjtöttek össze ezer tojást. A falakat kék-sárga sávokkal díszítették. A templom mellett egy nagyobb épület állt, mely a pap lakásául szolgált, amellett egy kisebb, ahol a segédek laktak.

A templomban szolgáló papok közül a hívek emlékezetében máig is elevenen él Iván Boksai, aki sokat tett a templomért és a hívekért, s az őt követő Mikola Ruszinko, aki nem tért vissza a szovjet lágerekből. A templom bejáratánál fekete márvány emléktábla őrzi emlékét.

A templomon 1968-tól 69-ig, Mikola Smanyo egyházfí idején, jelentős felújítási munkákat végeztek, az 1980-as évek végén pedig márványtörmelékkel burkolták. 1991-ben kapták vissza a görög-katolikusok.
Titulusa: Az Úr felmagasztalása templom.

Térkép

48.176596, 23.295887

Galéria

Huszti görögkatolikus templom
Huszti görögkatolikus templom
Huszti görögkatolikus templom
Huszti görögkatolikus templom
Huszti görögkatolikus templom

Programgazda

Ki
Ismertető

Görög katolikus egyházközsége 1878-ban keletkezett. Templomukat a XVIII. század végén építették. Azóta többször felújították.

Térkép

Ismertető

Az Ortutay Elemér Szakkollégium célja, hogy a főiskolai hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén. Törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását a kárpátaljai társadalom javára.

Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.

Legfontosabb szempontunk a keresztény emberképen alapuló személyiség kimunkálásának az elősegítése az egyház, a nemzet és a társadalom számára.

Kiemelt célunk, hogy a szakkollégisták számára a görögkatolikus lelkiséget mélyebben megismertessük, más felekezetűek számára pedig hitelesen bemutassuk.

Eszményeink a szolidaritás, az értelmi és a lelki képzés, a szaktudás erősítése, a közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység, a görögkatolikus egyházi hagyomány megélése, nyitottság a történelmi egyházak hagyománya iránt. Hisszük, hogy a közösség a mély emberi kapcsolatok kialakulásának és ápolásának is a helye.

Névadónk, Dr. Ortutay Elemér, görögkatolikus pap volt, aki Beregszász szülötte. Szülővárosában járt gimnáziumba. Tanult az Ungvári Papnevelő Intézetben, majd Olmützben, majd ezt követően teológiai doktor lett Budapesten.

Volt gimnáziumi- és teológiai tanár, cserkészparancsnok és székesegyházi káplán.

A kommunizmus idején hitvallóként átélte a Gulágot, majd kétkezi munkásként dolgozott. Egyszemélyes teológiaként az illegalitásban is képezte a papokat.

Lelkiségének gyöngyszeme: „Szülőföldünk, Kárpátalja, gazdag és csodálatos föld. Ez a terület nem néhány, egykori vármegye, de összekötő és határkő Kelet és Nyugat között… Ezt a földet nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld népének…, azaz a föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak, tudósainak példája, alázatos, munkás élete, munkája és vére termékenyítette meg.”

Ismertető

Карачинський греко-католицький ліцей ім. О.Стойки - Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum

A Karácsfalvai Líceum 2003-óta fejti ki ifjúságnevelő és "magyarságmegtartó" kulturális tevékenységét. Másfél évtizedes munkája során, a diákok oktatásán, nevelésén kívül a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének kulturális központjává vált. Az intézmény célja, egy görögkatolikus mentalitású, magyar hagyományokon és értékeken nyugvó nevelési munka. Emellett tehetséggondozó műhely, mely a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikusság jövője számára patronálja legkiválóbb diákjait, ezzel támogatva egy intelligencia alapú, befolyással bíró magyar görögkatolikus réteg kialakítását.

A Líceum fennállása óta jelentős eredményeket ér el az oktatás, a sport és a közéleti szerepvállalás tekintetében. Az intézmény jelentős továbbtanulási mutatóval bír. Látványosan magas fokú társadalmi érzékenységgel és gyakorlatias megjelenéssel vesznek részt vidékünk kulturális és civil életében az egykori "Sztojkás" diákok.

vasárnap: Zárva
hétfő: 7:00-16:00
kedd: 7:00-16:00
szerda: 7:00-16:00
csütörtök: 7:00-16:00
péntek: 7:00-16:00
szombat: Zárva

Térkép