Szerednyei várrom

Szerednye

Vár útSzerednyei várrom

A szerednyei várrom különleges helyet foglal el Kárpátalja műemlékei között. A legősibb középkori típusú várak közé tartozik, romos állapotában is megőrizte régi jellegét. A település Ungvár és Munkács között félúton, a szőlővel beültetett dombok között terül el. Szerednyére beérve az út jobb oldalán álló egykori malomépületnél forduljunk jobbra, hogy elérjünk a várromhoz.

Szerednye környéke már többezer évvel ezelőtt lakott volt. Erről több régészeti lelet tanúskodik. Az ásatások során előkerültek egy neolit-kori lakótelepülés (időszámításunk előtti IV. évezred), valamint egy bronzkori (időszámításunk előtti II. évezred) nyomai. A község neve valószínűleg szláv eredetű, bizonyára arra utal, hogy a település félúton van Ungvár és Munkács között.

A XV. században Szerednye mezővárosi rangot kapott, bizonyos kiváltságokkal rendelkezett, főleg a kézműipar és a kereskedelem fejlesztése terén. A szerednyei borok már akkor nagy keresletnek örvendtek, Európa több országába szállították azokat, többek között Nagy Péter orosz cár udvarába.

A szerednyeiek tevékeny részt vettek II. Rákóczi Ferenc felszabadító harcában, vitézül küzdöttek seregében. A kuruc felkelés leverése után az osztrák csapatok kegyetlen bosszút álltak a községen, nem kímélték az asszonyokat, gyerekeket, idős embereket sem. Lakosai az erdőkbe menekültek a bosszúálló csapatok elől.

Az 1720. évi úrbéri összeírásban erről a következőt olvashatjuk: „A mezőváros szép helyen fekszik, lakosai azonban nincsenek.”

Az összeírás szerint mindössze két jobbágycsalád maradt az egykori mezővárosban, akik saját telkeiket művelték és főleg kukoricát termesztettek. A környékbeli földbirtokosok szőlőiket más településekből ide rendelt jobbágyokkal műveltették meg.

A XVIII. században Szerednye rendkívül kedvező fekvésének köszönhetően gyors fejlődésnek indult, 1815-ben 98 udvarán már 187 család lakott, a község lakossága meghaladta az ezer főt.

A szerednyeiek vitézül harcoltak az 1848-1849-es szabadságharc csatáiban, ami miatt nem is maradt el a megtorlás, sok egykori honvéd éveken át bujdosni kényszerült. A községben több család máig őrzi az egykor honvédek leveleit, iratait.

A kiegyezés után ismét rohamos fejlődésnek indult a község, az 1881. évi népszámlálás adatai szerint már 1 701 lakosa volt. A XX. századi gazdasági válság következtében azonban sok család települt át az óceánon túlra, főleg az Egyesült Államokba, Kanadába, Argentinába.

Az állami elemi iskola 1880-ban nyílt, 1911-ben népkönyvtárat hoztak létre, melynek könyvállománya 192 kötetből állt és 142 olvasója volt. 1912-ben gazdakönyvtárat is létesítettek a faluban, melyet a magyar földművelésügyi minisztérium több száz könyvvel ajándékozott meg.

A szerednyei vár romjai a község délnyugati részén egy kisebb dombon állnak. A vár tulajdonképpen egy egyedülálló négyzetes alaprajzú toronyból állt. Mérete 18,50x18,50 méter, a falak vastagsága 2,65 méter. A vár faragatlan kövekből épült, de a falak külső felületein a köveket simára csiszolták, magasságuk eléri a 12 métert.

A vártoronynak valószínűleg három szintje volt, legalább is erre utalnak a gerendafészkeknek a belső falfelületeken látható üregei. A várat három széles sarkain lekerekített négyzet alakú sáncárok veszi körül, valószínűleg ezen csak csapóhídon át lehetett megközelíteni bejáratát.

A szerednyei várat valószínűleg a templomos lovagrend a XIII. század elején építette. A lovagrend feloszlatása után a Szatmár megyei jánki pálos kolostor szerzetesei vették azt birtokukba. Később az ungvári vár urainak birtokába került. Egy legenda szerint egykor földalatti alagút kötötte össze az ungvári várral. A vár a XVIII. század elejéig működött, fontos szerepet töltött be az Ungvárt Lemberggel összekötő kereskedelmi út védelmében. Később elvesztette jelentőségét, építményei a Rákóczi-szabadságharc után romlásnak indultak, újjáépítésükre már nem került sor.

Várrom Kárpátaljai várak Várak Műemlék Műemlékek Kárpátalján Történelmi műemlék Turista látnivalók Érdekes helyek Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Szerednyén Műemlékek Szerednyén Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Szerednyén

Hirdetés