Salánk

Fő u. 40.Salánki görögkatolikus templom

A salánki görög katolikus parókia 1702-ben létesült. Az 1751-es összeírás egy szegényes, zsindelytetős fatemplomról számol be, mely egyetlen haranggal és néhány vászonra festett szentképpel rendelkezett. A második fatemplomot 1762-ben építette fel a parókia, s ez egészen a mai kőtemplom elkészültéig állt.

A kőtemplomot a szovjetek bezáratták és csak 1991. augusztus 27-én adták vissza az egyháznak.

Matejcsó György helyi parochus 1949-től 56-ig munkatáborban sínylődött.

Titulusa: Szent Mihály Arkangyal temploma.