Munkács

Fedorova u. 4Munkácsi görögkatolikus templom

Munkács belvárosában áll a helyi görögkatolikus közösség temploma, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye társszékesegyháza.

Az egyházmegye püspökei hosszú időn át Munkácson, a Csernek-hegyen álló, középkori alapítású Szent Miklós-kolostorban székeltek. Innen előbb Munkács városába költözött be a püspökség, majd Bacsinszky András püspöksége idején, 1780-ban Ungvárra tették át az egyházmegye központját.

1692-ben a munkácsi templom a Szent Miklós monostori templom filiája volt. 1743-ban még állt a kis fatemplom, mely az Istenszülő Szűz Mária Oltalma titulust viselte. 1740. környékén Oláh György helyi polgár irányításával elkészült egy kicsiny kőtemplom. Ennek tornyát később, 1778-ban építették fel.

1752-ben Mária Terézia utasítására a kincstár kiutalta Olsávszky püspök részére a szükséges összeget egy új rezidencia felépítésére. Csakhogy a püspök túlságosan nagyszabású építkezésbe kezdett, melynek 1767-ben bekövetkezett haláláig sem jutott a végére. Miután 1780-ban Bacsinszky püspök úr áttette a székhelyét Ungvárra, felmerült a lehetőség, hogy a félkész rezidenciát templommá alakítsák át, mert a régiben már nem volt elegendő férőhely a hívek számára. A munkálatok végül a polihisztor Vaszil Dovhovics lelkésznek köszönhetően kezdődhettek el, aki maga készítette el a rekonstrukció terveit és teremtette elő a szükséges pénzt. Az épület alapozását 1829. szeptember 8-án kezdték meg, és 1834-re sikerült tető alá hozni. A templomot végül Johan Desko lelkész szolgálata idején fejezték be véglegesen 1859-ben. Vaszil Popovics püspök szentelte fel a kétezer hívő befogadására alkalmas szentélyt. Az ikonosztáz díszítő képei Vidra Ferdinánd mester ecsetvonásait őrzik.

Ezt követően újra gyűjtést rendeztek a templombelső díszítéseinek és a különböző felszerelések és eszközök fedezésére. Az oltárok, az Eperjesen öntött harangok, csillárok és egyéb attribútumok elsősorban Vaszil Popovics püspök és Petro Cserszkij földbirtokos hozzájárulásai révén kerültek beszerzésre. Az oltárképet és az ikonokat Miklósi mester festette meg, a falakat pedig Fenczik Gyula püspökségi piktor és Mikióda András festő és mázoló látták el díszítésekkel 1892-1893-ban. A felszerelt és kidíszített templomot Firczák Gyula püspök szentelte meg 1894-ben. A szovjethatalom beköszöntével a templomot a pravoszláv egyház fennhatósága alá helyezték, Jevhen Duliskovics, Mihajlo Mikula Olekszandr Ilnickij és Tivadar István lelkészeket pedig letartóztatták. A két utóbbi a sztálini lágerekben vesztette életét.

A templomot 1992-ben adták vissza a görög katolikusoknak – üresen, felszerelései az új pravoszláv templomba kerültek. 1995-ig elkészült az új ikonosztáz s a falakat is új festésekkel látták el.

Titulusa: Boldogságos Szűz Mária mennybevitele templom.