Kispapi református templom

A Kárpátaljai Református Egyház egyik legfiatalabb gyülekezete. A település közigazgatásilag Csonkapapihoz tartozik. Hajdan az uradalom cselédsége alapította a helységet. 1999-ig nem rendelkezett református gyülekezettel.

A Kispapi Református Egyházközség Fenyvesi Zoltán csonkapapi református lelkipásztor ideje alatt jött létre, az ő szolgálata és ösztönzése által. Sokak imája talált meghallgatásra, amikor Isten kegyelméből, Cseresznye Albert lelkipásztor ideje alatt felépülhetett a gyülekezet temploma, egy hollandiai gyülekezet áldozathozatalából.

Kispapi központjában ma egy takaros kis templom áll. Egyszerűségével, fehérségével hirdeti Isten dicsőségét, s harangja ezentúl rendre hívogatja majd azokat, akik vágyakoznak az Ige után, hogy ők maguk épülhessenek lelki templommá.