Kárpáti Szics (вул. Карпатської Січі) u. 45.Huszti római katolikus templom

Miután átkeltünk a Nagyágon átívelő új közúti hídon, Huszt előtt ne térjünk balra a várost elkerülő útra, hanem menjünk egyenesen a város központja felé. A huszti római katolikus templom a református templom melletti utcában található.

Bár a huszti plébániánál az első írásos dokumentum csak a XIV. században tesz említést, nagy valószínűséggel már jóval ősibb időkben is létezett, hiszen a várat még Szent László király építtette 1091 környékén a máramarosi sóbányák védelmére, s nyilván templom is épült vele.

A várról még annyit, hogy az 1766. július 3-án villámtól sújtva égett le, s amit a tűzvész nem pusztított el, azt a felrobbanó lőpor fejezte be. Csodaként tartják számon, hogy amikor Scholz Felicián várkapitány a tűz elől menekülve a várhegy legmeredekebb oldalán ereszkedett le a kápolna szentelt tárgyait mentve, épségben ért biztonságba. II. József parancsára a várat kiürítve magára hagyták.

1459-ben Mátyás király adományából Péter huszti pap és a Szent Erzsébet templom nagy földbirtokhoz jutott a környéken. Az 1540-es években apácák is voltak Huszton, valamint ferences és benedek rendbeli szerzetesek, akik erős ellenállást fejtettek ki Luther tanaival szemben. Ám hiába, mert 1555-ben a hitközség plébánosa egész nyáját átvitte a hitújítók táborába.

Csak 1765-ben állíttatott vissza a koronaváros plébániája. Sok kísérlet történt az ősi templom visszaszerzésére, míg végül 1799-ben letették az alapkövét a mostani templomnak. 1945 után megsemmisítették az egyházi okiratokat és a felbecsülhetetlen értékű történelmi feljegyzéseket. Az elnémított harangok 1988 karácsonyán szólalhattak meg újra.

Anyakönyvezés: 1720-tól. A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére állított temetőkápolnát 1994-ben kapták vissza és újították fel. A Rieger Testvérek 1904-ben készítették el az orgonát. 1995-ben lett felújítva.

Titulusa: Szent Anna templom, plébánia.