Forgolányi református templom

Forgolány XIV. századi település, először Folgramnak nevezték hasonló nevű helybeli nemesről. Fennmaradt egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1736-ban már 540 lelkes anyaegyház, temploma, mely valószínűleg az 1780–1800-as évek között épült, 450 ülőhelyes. A templom környéke már abban az időben parkosított volt. A régi templom, sajnos, 1844-ben leégett, de 1854-ben már fel volt építve az új.

Nagyobb javításokat 1907-ben, 1927-ben és 1979-ben végeztek rajta, amikor is Szemák Ferenc gondnok és Becske Imre pénztárnok vezetésével vaskerítéssel lett körbekerítve. A templomnak két harangja van, orgonája 8 regiszteres.

A rendszerváltás idején (romos állapotban) visszakapott régi iskola helyén most parókia épül.