Sport u. 2Csapi református templom

A község neve először 1346-ban tűnt fel „Chap” alakjában (Zichy kódex II. 187). A Sztáray-kódex 1390. május 1-jén kelt CCC 7. sz. okleveléből már a község urát is ismerjük, Csapy Tamás és fia, Miklós személyében. Csap reformálásában valószínűsíthetően nagy érdeme volt a Pozsgay családnak. A helyi gyülekezet kezdetben a Salamoni Református Egyházközségnek volt a filiája. Anyaegyházzá 1642-ben lett, Pozsgay István földesúr jóvoltából.

Ugyanebben az évben parókiális telket kapnak és lerakják az alapját egy kőtemplomnak. 1875-ben egy újabb kőtemplomot építettek, amelyre tornyot csak 1902-ben tehetett az akkor szegényesen élő gyülekezet. A II. világháború idején a német katonák lőszerraktárként használták a templomot, ablakaiból tartották hetekig a frontot, majd a visszavonuló osztagok felrobbantották.

A templom nélkül maradt gyülekezet nem adta fel hitéletét, templomokká lettek a csűrök és pajták, amíg 1979-ben a római katolikusok meg nem nyitották előttük templomuk ajtaját. 17 éven keresztül ebben a szentélyben szólt az élő ige és énekelték a „Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened”, és hangzott az imádság egy új református templomért. 1992-ben lerakták az új templom alapját, amelyet 1996-ban fel is szenteltek. Harangjait Gombos Miklós harangöntő készítette Őrbottyánban. A harangozás villamosítását pedig a székesfehérvári Első Magyar Toronyóragyár Kft. végezte el.