Sevcsenko u. 32.Beregszászi görögkatolikus templom

Beregszász (hajdan Lampertszásza, Lampertháza) első lakói szászok voltak, akik II. Géza idejében települtek be. Az ezerötszázas évek kezdetétől használják a település mai nevét. A város északi végén – melyet Kiskassának neveztek – letelepedett ukránok számszerűleg csak 1725-re érték el azt a szintet, hogy sikerrel folyamodhattak egy saját parókia létesítésének ügyében. Az egyszobás épületet náddal fedték. Ugyanabban az időben épült egy Szent Mária nevét viselő fatemplom, melynek tornyában két harang kapott helyet. Ám a Püspöki Hivatal ennek ellenére sem gondoskodott papról. A következő esztendőkben a parókia olyannyira hanyatlásnak indult, hogy 1765-ben Makkosjánosihoz csatolták.

A XIX. század elején némi javulás következett be. Az Anyaszentegyház tizennégy filiát csatolt a beregszászihoz, igaz, az érintett falvakban nagyon kevés görög katolikus lakott. Zamborszki tisztelendőnek sikerült kiharcolnia egy nagyobb telket az Árok (jelenleg Sevcsenko) utcában, melyen felépítették a parókiát, majd 1825-ben a kőtemplomot. Tornyát 1879-ben bádoggal fedték, magát a szentélyt pedig felújították. Ugyanebben az időben a kiskassai telek új gazdája, bizonyos Molnár, az összes építményt, köztük a fatemplomot is, elbontatta.

A negyvenes évek végén, a görög katolikus egyház felszámolása után Joszip Kampov és Mondi Miklós beregszászi papokat elhurcolták.

A templom titulusa: Istenszülő Szűz Mária boldoggá avatása templom.