Benei római katolikus templom

A falu írott története 1269-től datálódik. Bhene, IV. Béla király adománylevelében, mint János Péternek fia, és Márton Jánosnak fia birtokaként szerepel. Az 1333-as pápai tizedek lajstromában a helység mint katolikus anyaegyház szerepel, melynek Kelemen nevű lelkésze három garasban váltotta meg a tizedet. A kutatások szerint minden valószínűséggel az őslakosok erdőkitermelő jobbágyok voltak.

Bene régi temploma a 14. század második felében épült. 1593-ban a község teljes egészében áttért a református hitre. Római katolikus gyülekezete csak a 20. században erősödött meg. A plébániát 1940-ben alapították, a templom is ekkor épült a római és görög katolikusok közös összefogásával.

Kapuja mellett emléktábla található a következő szöveggel:

„Ebben a templomban szolgálta Istent és a népet Galambos József plébános, kormányzói vikárius. 1913-1985.”

1995-ben kívül, egy évvel később belül végeztek rajta rekonstrukciót. Ódon, de működőképes harmóniuma amerikai gyártmányú. Egyetlen harangját 1925-ben öntötte a beneiek közadakozásából Egry Ferenc kisgejőci harangöntő. Anyakönyvezés kezdete: 1940.

A templom titulusa: Jézus Szíve templom, Plébánia.