Bükköspataki fatemplom

Iszka legutolsó háza után egy út nyílik jobb oldalon, s ez az út vezet egyenesen Bükköspatakra (Буковець), ahol az utazók felfedezhetnek egy nagyon szép fatemplomot és harangtornyot.

1751-ben a faluban két fatemplom állt. A falu alsó részén feküdt a Mihály fatemplom, ami „egy új, szép, zsindellyel fedett ...” épület volt, az egyházi jegyzőkönyvek tanúsága szerint 200 fő befogatására volt alkalma, s három harangja volt. A felső templom 100 hívő befogadására volt alkalmas, de a könyvek tanúsága szerint már elég rossz állapotban volt. Az itteni falképek felbecsülhetetlen értéket képviseltek. 1801-ben újból megemlítik a községgel kapcsolatban, hogy két temploma van: az alsó – jó állapotú, a felső – „omladozó”. A helyiek úgy tartják, hogy a régi templomok közül az egyiket Alsóbisztrára, majd onnan a huszadik század elején Vucskómezőre vitték, ahol aztán az 1930-as évek közepén egy kőtemplomot emeltek a fatemplom helyére.

1801-ben a falu engedélyt kért egy új templom felépítésére, mivel a meglévő templom „nem felel meg a híveknek, mivel túl kicsi”. Az új templom fenyőfából épült, a gerendába karcolt dátum szerint 1808-ban.

Ez egy klasszikus ökörmezői barokk stílusú épület.

Teljes egészében fából készült, háromszintes, a torony alatt bábineccel. A falak fenyőgerendákból készültek, a tetőt zsindely fedi, a csúcsot hagymakupola. A csaknem szabályos négyzetes gerendázatú hajóhoz csatlakozik egy jóval keskenyebb téglalap alakú, bábinec (előcsarnok, ahol az asszonyok és a gyerekek tartózkodnak), a szentély és a kétszintes galéria. A szentélyt alacsonyabb, a hajót és az előteret magasabb, de az előzővel azonos hajlásszögű kontyolt nyeregtető fedi.

Nyugaton a szélességkülönbség áthidalására a tetőszerkezet a túlfuttatott boronafal gerendáira támaszkodik. A templom alul szélesebb és ezt az egész tömeget körbefogó alsó tető fedi. Az előtér fölé épült négyzetes, favázas torony kétszintes barokk hagymasisakkal végződik, mindez minden oldalán háromárkádos galériára támaszkodik. Nyugati homlokzata elé árkád épült. A hajót és a szentélyt teknőboltozat, míg az előteret síkmennyezet fedi.

Bent gyönyörű mintázatú népi faragványok találhatók, melyek nem hasonlítanak egyik régi templom díszítéséhez sem. Az oltáron található felirat megőrizte a szobrászok nevét: Iszavka Cserepanics és Ivan Baranisinec 1760. április 29-én fejezték be a munkát. Érdemes közelebbről megnézni az ikonokat és a régi ikonosztázt is.

A domboldal észak-nyugati részén áll a szintén emlékművé nyilvánított, kétszintes, négyzet alapú harangláb. Alul a túlfuttatott gerendákra támaszkodik a torony szoknyája, felül egyszerű sátortető fedi.

A nagy harangot Franz Leherer szlovák mester öntötte Eperjesen 1832-ben. A két kisebbet majdnem 100 évvel később, 1924-ben készítette Brünnben a cseh Karel Manousek.

A Szűz Mária bemutatásának tiszteletére felszentelt templom építését 1808-ban fejezték be.

A helyi lakosok gondot viselnek az épületre, folyamatosan javítgatják, de közben próbálják megőrizni a templom építészeti szépségét is. Az utolsó nagyobb felújításra 2008-ban került sor.

Megjegyzés: A falu gyakorlatilag egyetlen földútból áll. A templom körülbelül a 3 km-re található attól a helytől, ahol feltérünk Bükköspatak felé, az út jobb oldalán.

Fatemplom Kárpátalján Fatemplomok Templomok Kárpátalján Műemlék Történelmi műemlék Érdekes helyek Turista látnivalók Egyházi épület