Feketeardói református templom

Feketeardó

Május 1.Feketeardói református templom

Egy régi, és nagyon elavult, molyette dokumentum szerint, a feketeardói református gyülekezet már 1615-ben létezett. A régi, és talán a legelső templom, 1745-ben épült, báró Perényi Ferenc római katolikus főúr engedelmével a saját telkén. Abban az időben is az volt a törvény, hogy amilyen vallású a földbirtokos, azt a vallást volt köteles felvenni a falu is. Noha Perényi Ferenc római katolikus volt, mégis a saját telkén adott helyet és engedélyt református templom felépítésére. Később, mindössze 20 év múlva, 1765-ben, a római katolikusok elvették a templomot, és mind a mai napig ők használják.

A templomot báró Perényi Zsigmond ideje alatt vette el a saját öccse. Ezután egy kis fatemplom épült. Sajnos dokumentum hiányában nem tudjuk, hogy melyik esztendőben, de azt igen, hogy 1870-ben használhatatlansága miatt lebontották. Helyébe, a jelenleg is meglévő új kőtemplom épült. Ennek az építése 1863-ban kezdődött, és 1878-1879-ben fejeződött be.

A feketeardói templom 376 ülőhelyes. Két harangja, kilencregiszteres orgonája, két kelyhe és két boros kannája van. Az egyik kehely 1638-ból, a másik 1886-ból való. A két boros kanna közül, az egyik 1656-ból, a másik 1695-ből való. Úrasztali terítő is sok van. Van közöttük olyan, amelyikben sem dátum, sem pedig monogram nincsen. Az egyik abrosz, az 1901-es évből való, és még teljesen jó, hófehér és tiszta. Az abroszok átnézése közben megtaláltunk két pecsétet is, amelyet 1834-es dátummal láttak el. Az abrosz közepén egy kép van, amely a kánaáni bőséget, Isten gazdag áldását ábrázolja, amint két ember visz rúdon egy fürt szőlőt.

1969-ben belső javítás, festés, tetőzet átfedése, villany bevezetése volt folyamatban, amelyben hathatósan közreműködtek: Paládi József és Paládi Gusztáv. Ők segítettek a hozzávaló anyag beszerzésében is. 1981–1982-es években egy külső javítás is történt a templomon. A tornyon, a nagyon régi, elavult zsalugáteres faablakokat kicserélték új, vasrámás ablakokra. A gyülekezet csodálatos buzgóságát bizonyította, hogy nemcsak anyagiakkal, de fizikai munkával is hozzájárultak ehhez a munkához. Az utolsó előtti nagyjavítás, 1991-ben volt, amikor a templom új vakolatot kapott. Ebben a nagyjavításban oroszlánrészt vállaltak az akkori vezetők, név szerint: Vince Lajos és Peleskei Ödön, akik nap, mint nap buzgósággal, és teljes erővel dolgoztak, nem sajnálva magukat és erejüket.

1998-ban, Feketeardó is áldozata lett az első árvíznek. Majdnem a lelkipásztort is elsodorta a víz, és mentőcsónakkal kellett kimenteni. A templom fundamentuma másfél méter magas volt, ennek ellenére a belsejében mégis 30 cm-es víz lett. Ez megrongálta a templom padlózatát. Azután, 2001-ben jött a második árvíz, ami aztán tönkretett mindent a templomban.

Az árvíz elvonulása után, a szőlősgyulai református egyház gondnoka, Oroszi József, megszervezte a segítséget. Férfiak és nők, mintegy 14 személy, három napig lapátolták kifelé az iszapot, mosták a szőnyeget. Az elkorhadt padlódeszkát felszedték és lebetonozták, a betonra pedig, rárakták a csempét. Ezért a segítségért hálával tartoznak a magyarországi Mocsári Lajos Alapítványnak. Az Alapítvány felmérhetetlen segítséget nyújtott, mert abból a pályázatból sikerült elvégezni, majdnem az egész belső javítást.

Református templom Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Templom Templomok Kárpátalján Református templomok Kárpátalján Egyházi épület Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés