Csongori református templom

Csongor

Béke út 140.Csongori református templom

A község régi neve Csomonya volt. A Csongor nevet 1898-ban kapta. Eredetének idejét homály fedi. Hihetőleg egy Komonyi nevű család telepedett itt le, melynek ivadékai Kisdobrony és Botfalva községekben ma is élnek. Ezek nevét írták latinosan Comoninak. Ebből alakulhatott ki a Csomonya községnév. Már 1406-ból való okirat említi ezt a nevet. Az 1566-ban itt átvonult tatárok a lakosság nagy részével együtt teljesen elpusztították a falut. 1567-ben mindössze hét és fél porta állt a helyén. 1638-ban újra felépült és benépesült a község.

A református hitre Kálmáncsehi Sánta Márton munkálkodása által tért át a gyülekezet és 1819-től a nagydobronyi gyülekezet filiájaként tartották számon. A gyülekezet már ekkor épített egy kis imaházat, melyet nem sokkal később a falu közepén egy nagyobb imaház építése követett. Ennek a templomnak már tornya is volt, és két haranggal rendelkezett. 1824-ben kezdték el a kőtemplom építését, miután a régi fatemplom tűzvész martaléka lett. 1836-ban fejeződtek be az építkezési munkálatok, de ez a templom sem állt sokáig, ugyanis 1851. április 5-én a parókiával és az összes egyházi iratokkal együtt leégett.

A jelenlegi templom a régi leégettnek a kibővített változata, mely a mai formáját 1920–1924 között nyerte el. A leégett parókia helyett másikat épített a gyülekezet, melyet aztán az állam elvett és 1989-ben lerombolták. Helyére iskolát építettek.

A gyülekezet kérésére a község visszaadta az egyháznak a volt parókia egész területét, melyre 1993–1995 között újra parókia épült. 1995–1997 között pedig felépült a belmissziós központ, ahol szenvedélybetegeket is gyógyítanak Isten Igéjével 1997. szeptember 29-től.

A templomkertben emléktábla áll a sztálinizmus áldozatainak és a II. világháborúban odamaradtak emlékére. Az emlékművet 1990-ben állíttatták.

Református templom Református egyház Templom Templomok Kárpátalján Egyházi épület Épület Turista látnivalók Érdekes helyek

Hirdetés