Bilkei református templom

Fő útBilkei református templom

A Borzsa folyóba torkolló Bilke patak partján, Ilosvától keletre terül el Bilke község. Dombvidéki szórt település. Első írásos említése 1338-ból való, Bylke néven. A XIX. században mezőváros volt vasércbányákkal, hámorokkal, fűrész- és lisztmalmokkal. Középnemesi családok, (pl. a Bilkey, Gorzó, Lipcsey, Ilosvay családok, stb.) birtokolták. Az itteni nemesi családok között a XVI. században a reformált hit hamar meghonosodott, jóllehet az ország, s a volt jobbágyság legnagyobb része megmaradt ősi vallásánál. 1703-ban a protestánsok már anyaegyházzal bírtak. Később azonban, a XVIII. század végén, Ilosva fiókja lett, még 1784-ben kötvén e tekintetben azzal egyezséget. Végre 1828-ban ismét önállósodott.

A Bilkei Református Egyház kb. a XVII. század elején keletkezett. Bizonyítékul szolgál az a kehely és az a nagyharang, amelyek a Lipcsey család ajándékai. Valószínű, hogy a hívek a régi időkben imaházban tartották az istentiszteleteket. Később templomot építettek, amely torony nélküli volt, zsindellyel fedve. A harangok haranglábon voltak. 1899-ben a templom tetejét átépítették a harangok részére, ugyanakkor fémlemezzel fedték. 1977-ben egy helyi lakos (kommunista) elvállalta a templom lebontását. A munkát cigányokkal végeztette, az építőanyagot munkabérként közöttük szétosztotta. 1991-ben megkezdődött az új, jelenlegi templom építése. 1993. november 28-án tarthatta meg a bilkei gyülekezet a templomszentelést.

Az istentiszteletek és a lelkigondozás a magyar mellett ukrán nyelven is folyik. Ennek eredményeként kialakulóban van egy ukrán nyelvű református közösség is.

Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Egyházi épület Templom Templomok Kárpátalján Református templom Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés