Barkaszói református templom

Lenin u. 102.Barkaszói református templom

Barkaszó Árpád-kori település, nevét 1312-ben említi a Zichi-codex. Elnevezését állítólag a falu őslakosától kapta, akinek Burkuzlói Nyúl volt a neve. A református gyülekezet még a reformáció kezdetén alakult. Akkor a falu lakosságának kb. háromnegyed része lett reformátussá, a többiek megmaradtak katolikus felekezetűnek, ami a mai idők felekezeti hovatartozását is arányosan tükrözi.

1777-ig fatemploma volt a reformátusoknak, de 1809-től kőtemplomot kezdtek el építeni, melyet 1818-ban szenteltek fel. Az 1835-ös nagy tűzvészben a templom több házzal együtt leégett, melyet a hívek rövid idő alatt újjáépítettek. Azóta több kisebb-nagyobb renoválás volt a templomon, legutóbb 1988-ban fedték át a tetőt bádoggal. 2006-ban a templom külső átfestését tervezte a gyülekezet.

A templom 8 regiszteres orgonája 1873-ban készült, ma javításra szorul. Istentiszteletre hívogató harangját 1927-ben öntettek a hívek közadakozásból. Parókiája 1996-ban épült.

Református templom Református egyház Templom Templomok Kárpátalján Érdekes helyek Turista látnivalók építmény Egyházi épület Épület

Hirdetés