Ungtarnóci református templomUngtarnóci református templom

Ungtarnóc Ungvártól nyolc kilométerre délnyugati irányban, az Ung bal partján terül el. A református templom Ungvár felől közeledve, a település elején, jobbra a Fő út mellett egy útelágazásban található.

Tarnóc ősrégi település, a Tarnóczy család ősi fészke. 1619-ben - Bernáth András földbirtokos révén - már református anyaegyház. Ebben az időben a következő filiák tartoztak hozzá: Darma, Botfalva, Lakárd, Trask, Konczháza. Az ellenreformáció idejéről nem sok adat van, mert erőszakkal elkobozták és elpusztították az ide vágó írott emlékeket. Az ellenreformáció eredménye az is, hogy az 1761. évben még anyaegyházként szereplő Tarnócz 1826-ban már csak fíliális eklézsiának van nevezve. Abban, hogy 1835-re újra önálló egyházzá vált, nagy szerepe volt az azóta kihalt Bernáth, Gálócsy, Bessenyey és Pálóczy Horváth családoknak.

2000-ben a botfalvai hívek külön egyházközséget alapítottak, így felére csökkent a helyi gyülekezet száma.

A reformáció térhódításával a tarnóci régi templom is a protestánsok használatába ment át. Hogy később mi történt vele, nem ismeretes. Valószínűleg pusztulásnak indult, mert 1830-ban egy új templom építésébe fogott a gyülekezet, melyet azonban csak 1875-ben tudott befejezni. A templomnak 1905-ig két harangja volt. A kisebbiken a következő felirat szerepelt: "Jézus Nazarenus Rex Judeorum 1625". 1905-ben két új harang vásárlására került sor, s a régieket átadták a harangöntőknek, ami pótolhatatlan veszteség.

Bernáth Dezső főgondnoksága alatt (1877-1907) nagytatarozást végeztek a templomon, aki csaknem teljesen a saját költségén a keleti oldalra egy alacsony tornyot építtetett. A templomot az elmúlt évtizedek alatt sem zárták be. Többször végeztek rajta felújítást. Többek között az 1950-es és 1970-es években is. A legújabb felújításra 2003-ban került sor. 2005-ben a 132 ülőhelyes templomba és a gyülekezeti terembe a közösség saját erejéből bevezette a gázfűtést.

Egyházi edényei közül felemlíthetők: egy aranyozott vert ezüst tányér, egy ón kanna, egy ezüst pohár, rajta vésett ötágú nemesi korona és "B.M." monogram (Bernáth Magda, özv. Csuha Istvánné ajándéka), egy ón tányér, rávésett nemesi címer, égő szív, rajta két madár, felette E.M.R. betűk.

Református templom Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Templom Templomok Kárpátalján Református templomok Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés