Ungvári görögkatolikus székesegyház és püspöki palota

Ungvár

Bacsinszkij u. 1.Ungvári görögkatolikus székesegyház és püspöki palota

Az ungvári görögkatolikus székesegyház és a hozzá tartozó egykori püspöki palota Kárpátalja legszebb műemlékei közzé tartoznak. A várhegyen emelkedő gyönyörű épület-együttes méltán kelti fel a megyei székvárosunkba látogató vendégek, turisták figyelmét. Az épület néhány perces sétával könnyen megközelíthető a város központjából.

A mai székesegyház helyén állt egykori római katolikus templomot Drugeth János építtette a jezsuita rend számára a mellette álló rendházzal együtt. Mária Terézia 1775-ben a jezsuita rend feloszlatása után a munkácsi görög katolikus püspökségnek adományozta mindkét épületet. F. Hillebrand császári udvari építész tervei alapján a templomot rövidesen székesegyházzá, a rendházat pedig püspöki palotává építették át.

1878-ban a székesegyházat késő klasszicista stílusban kibővítették és részben átépítették. Ekkor készült el a székesegyház homlokzata előtt álló timpanonos portikuszt tartó négy korinthoszi oszlop.

A székesegyház egyenes szentélyzáródású, egyhajós, nyugati homlokzatánál két alul négyszögű, felül nyolcszögű torony épült.

A székesegyház belső tere barokk stílusú, gazdagon díszített. Különösen értékesek a szentély freskói, a díszes ikonosztáz, melyek a XVIII. századból származnak.

Az ikonosztáz alsó képsora Szent Miklóst, a gyermek Jézust tartó Madonnát, Krisztust és a Szent Keresztet ábrázolja. A másik képsor Jézus életének egyes részleteit, a harmadik az apostolokat, a negyedik az ószövetségi atyákat ábrázolja, felül Mária és Magdolna között a keresztre feszített Megváltó, a középső képsorban pedig az Utolsó vacsora látható.

Gyönyörűek a barokk stílusú mellékoltárok is, melyek képei Szent Andrást és keresztelő Szent Jánost ábrázolják. Gazdagon díszítettek a szószék, a faragott padok, a lelkészi stallumok.

A szentély freskói az oldalfalakon a négy evangélistát, felül pedig az angyalok között az Istenszemet ábrázolják.

A székesegyház sekrestyéjében egy XVI. századból származó ikon látható, a terem színes üvegablakát Boksay József neves ungvári festőművész tervezte. Ugyancsak Boksay József, valamint Vidra Ferdinánd volt az alkotója a főhajó boltozati mennyezetképeinek, melyek a 30-as években készültek.

A székesegyházat a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel.

Kriptájában helyezték el az 1947-ben meggyilkolt Teodor Romzsa görög katolikus püspök földi maradványait, majd a személyazonosság minden kétséget kizáró megállapítása érdekében Budapestre, az országos antropológiai intézetbe szállították. Miután a szükséges vizsgálatok egyértelmű eredménnyel zárultak, a püspök hamvai nemrég hazakerültek Ungvárra. A II. János Pál pápa által boldoggá avatott Teodor Romzsa újratemetésére június 28-án került sor. Földi maradványait a székesegyház egyik oltára alatt helyezték örök nyugalomra.

Szoros műépítészeti egységet alkot a görög katolikus székesegyházzal a püspöki palota, amely 1775-ben lett a görög katolikus püspök székhelye. A várhegy északi lejtőjén, a székesegyházhoz épített "L" alaprajzú palota egyemeletes, északi oldalán a lejtő felé azonban kétemeletes. Északi szárnyának két sarkán egy-egy nyolcszögletű torony áll.

Történelmi jelentőségű épülete ez megyei székvárosunknak! A napóleoni háborúk idején, 1805-ben, ugyanis ide menekítették a budai várból a koronázási ékszereket: a Szent Koronát, az Országalmát, a Jogart, a koronázási kardot és palástot. 1805. december 9-ről 10-re virradó éjjelen az ungvári püspöki palota egyik termében őrizték.

A palota barokk stílusban épült, a XIX. században azonban késő klasszicista stílusú átalakításokat végeztek rajtra, kibővítették. Belső termeiben megmaradt a barokk freskók egy része.

Görögkatolikus templom Görögkatolikus egyház Turista látnivalók Érdekes helyek Egyházi épület Látnivalók Épület Látnivalók Kárpátalján Vallási szervezet Műemlék Turista látnivalók Látnivalók Ungváron Érdekes helyek Ungváron Templomok Kárpátalján Görögkatolikus templomok Kárpátalján Műemlékek Kárpátalján Műemlékek Ungváron Történelmi műemlék

Hirdetés