Beregszászi Szolgáltatóipari SzaklíceumBeregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum

A Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum egy olyan tanintézmény, melynek története a múlt századba tekint vissza. Többször változott a megnevezése, egyes szakmákat bezártak és újakat nyitottak. De ő mindig teljesitettte funkcióját ─ magasan képzett szakmunkásokat készített fel a szolgáltatóipar nagy presztízsű és leggyakoribb szakmáiból. Fennállásának évei alatt több mint 10 ezer végzett szakmunkás került ki a falai közül.

És minden így kezdődött…

A Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum története több mint nyolcvanöt évre nyúlik vissza, amelyek alatt az intézmény az 1930-as években alakult kézműves iskolából a Beregszászi szakképzés bölcsőjévé vált.

A traktor és gépészeti iskolába, amely Beregszászban az egykori Bethlen Gábor grófudvarban helyezkedett el, szívesen jelentkeztek a Kárpátaljai fiatalok, mivel itt az oktatás mindig reagált az idő követelményeire.

1947. és 1962. között a Beregszászi 9. Számú Szakiskola több mint 4000 magas szintű szakmai és gyakorlati ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági gépkezelőt bocsátott ki.

1975-ben a traktor iskolát átnevezik 11. Számú Szakközépiskolának. Ettől az időtől kezdve a tanintézmény az építőipari szakmunkások képzésének központjává válik: festőket, vakolókat, asztalosokat, lakatos-hegesztőket, vízvezeték- és csőhálózat- szerelőket képeztek itt. Az iskola szakképzett munkaerővel látta el a „Zakarpatbud” vállalatot, amely központja Ungváron helyezkedett el, részlegei pedig Kárpátalja járásaiban.

A tanintézményünk történetének fontos dátumaivá váltak az 1985-ös és 1997-es évek, amikor a Szakközépiskolában elkezdik az élelmiszeripari szakmunkások képzését és a Beregszászi 18. Számú Szakközépiskolát, amelyben könnyűipari szakmunkásokat képeztek, összevonják a 11. Számú Szakközépiskolával.

Fokozatos előkészítés után, 2003-ban a Szakközépiskolát átszervezik Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceummá.

A líceum ma…

A Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum egy olyan tanintézmény, amelyben közel 370 tanuló a szakmai végzettség mellett teljes középiskolai végzettséget is szerezhet, és ebben segíti őket a líceum 97 munkást számláló tantestülete és kollektívája. A személyiség fejlődése, a professzionalizmus, a hazafiasság ─ezek azok az irányok, amelyek szerint a pedagógusok a leendő szolgáltatóipari szakmunkások képzésének összetett folyamatát végzik.

A tanintézmény jellemzője, ami megkülönbözteti Kárpátalján a többitől, az, hogy tanulóinak 70 százaléka magyar nemzetiségű. Kellő figyelmet fordítva erre és tudva azt, hogy az anyanyelven való tanulás a leghatékonyabb, a líceum kollektívája kezdeményezte bevezetni az intézményben a magyar nyelv oktatását.

A tanintézmény tevékenysége egy sajátos oktatási modell bevezetésén és szakmunkások képzésen alapul 10 szakmából: szakács, pék, cukrász, szabó, varró, pincér, bárpultos, festő, vakoló, vízvezeték- és csőhálózat szerelő.

A Szaklíceum tevékenységének a missziója ─ minőségesen kielégíteni a lakosság magas szintű oktatásügyi igényeit, ellátni szakképzett munkaerővel a könnyű- és vendéglátó- ipari vállalatokat és szervezeteket, széleskörűen fejleszteni a tanulók személyiségét, felhasználva az oktatási-nevelési folyamatban a korszerű oktatási technológiákat.

A tanintézmény jövőbeni terveiben szerepel új integrált szakmák megnyitása, amelyek mindig keresettek lesznek a munkaerőpiacon.

Építsük közösen a jövőt!


Liceumok Liceumok Beregszászban Szakoktatás Kárpátalja Oktatás Kárpátalja Szakképzés Kárpátalja Oktatási intézmény Kárpátalja Tanintézmények Kárpátalján Szakközépiskola Kárpátalja Szakliceumok Kárpátalja


Hirdetés