Ady Endre utca 1.


Nagydobronyi református templom

Írott források először a XIII. század közepén említik a települést Dobrun néven. Néhány régészeti lelet arra utal, hogy a helység már a kőkorszakban is lakott volt.

A nagydobronyi gyülekezet 1595-től tért vissza az eredeti keresztyén hitre. Reformátorai Radán Balázs és Kálmáncsehi Sánta Márton lelkészek voltak. Győri Mihály, aki 1790 és 1805 között volt itt lelkész, az egyházközség történetére vonatkozó feljegyzéseiben így vélekedik a nagydobronyi egyházról: „Egy a legrégibb virágzó ekklésiák közül. Minthogy ez a helység a Munkátsi Dominiumhoz tartozik, kétségkívül annak a reformációkor volt földesurával csakhamar bevette a Helvétiai Vallást, aki ennek szép fundatiót tett, az isteni tiszteletnek és oskolának fenntartására, melynek most is birtokában vagyon. Már 1618-ban úgy iratik, mint virágzó Magyar Ekklesia…”

Győri Mihály lelkész idejében épült a régi fatemplom helyébe egy kőtemplom, amelynek az alapkövét 1801-ben tették le. Száz év múlva ez a templom is átépítésre szorult. A főtorony kivételével átépítették úgy, hogy még két kisebb tornyot építettek hozzá, és a templomhajót is kibővítették. 1912-ben Magyar Bertalan lelkipásztor idejében épült fel az a templom, amit ma is használnak.

A nagydobronyi gyülekezet mindig is szerette egyházát, ha kellett kiáltottak papjukért, az anyagi áldozatoktól sem riadtak vissza, ha nemes ügy érdekében kellett adakozni vagy segíteni kellett bajbajutottakon.

Református templom Református egyház Templom Templomok Kárpátalján Turista látnivalók Egyházi épület Épület Érdekes helyek Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Nagydobronyban Érdekes helyek Nagydobronyban

Hirdetés