Petőfi út


Csonkapapi református templom

Csonkapapit a XIV. század eleji krónikák, mint virágzó községet említik, mely a reformáció koráig sűrűn cserélt gazdát. Az 1567-es adóösszeírás tanúsága szerint a községet szinte teljesen elpusztították a német katonák. Csak a XVII. században kezd ismét benépesedni a település. A lakosság élni akarását mutatja, hogy a gyülekezet már 1646-tól reformált hitet valló önálló anyaegyházat alkotott és alkot.

1661-ben itt püspöki gyűlést is tartottak. Csonkapapinak azért nevezik a községet, mert Csonkás nevű közeli helységből a lakosság, az ellenreformáció és az idegen hódoltság következtében, illetve tűzeset miatt, Papiba települt át. Hogy az új lakhelyüket megkülönböztessék a nem messze húzódó Marokpapitól, így kapta a település a Csonka-Papi nevet. Anyakönyve, Rápolti András lelkészsége idejétől, 1769-től kezdődik.

A gyülekezet először fatemplomban dicsérhette az Istent. A mostani kőtemplomot 1795-ben építette a gyülekezet. A templom 312 ülőhelyes. Nagyon sokba került az építkezés, ezért elhatározták, hogy székváltású fizetéssel teremtik elő a nagy horderejű munkához az összeget. Önkéntes segítőként a Lónyai család adományozta a szükséges faanyagokat.

1907-ben a templom renoválása alkalmával a fazsindelyből lévő torony- és hajótetőt bádogtetőre cserélték. A templomon egyéb renoválások: 1959-ben, 1962-ben, 1977-ben és 2004-ben.

A gyülekezet nagyobb és kisebb harangait 1773-ban és 1799-ben öntötték. A nagyobbat az I. világháborúban a hadiipar céljaira használták fel. Helyette a gyülekezeti tagok adományából 1992-ben öntött az egyházközség új harangot.

A gyülekezet 1659 óta önálló tanítói állással iskolát működtetett. A gyülekezeti iskola a II. világháborút követően szűnt meg.

A templom szomszédságában, az impozáns parókia 1920-ban épült. A kommunista hatalom idején főként a kolhoz irodai részlege működött a hajdani parókiában. Az egyházi tulajdonban lévő ingatlanok helyrehozása folyamatban van.

A gyülekezet létszáma 2006-ban 841 fő.

Csonkapapi református templom

Református templom Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Templom Templomok Kárpátalján Református templomok Kárpátalján Egyházi épület Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés