Bótrágyi református templom

Az 1760-as években a lónyai gróf Németországból hozatott tanítót, és az indította el a hitéletet kb. 60 családdal Mocsárfalván, a mai Bótrágyon. A község a hozzá tartozó területekkel, a Lónyai család birtoka volt. Akkoriban faszerkezetű temploma volt a településnek, amely kb. 1910-ben leégett. 1912-ben Tóth József lelkész vezetésével felépítették azt a templomot, amely most is áll. A templomot 1977-ben és 1995-ben tatarozták a hívek adományaiból.

A jelenlegi református templomot 1912-ben építette fel a gyülekezet áldozatos munkával. Több gyülekezeti tag a tengeren túlra vándorolt munkát keresni, s innen küldte a pénzt a templom építésére. Ennek a munkának a nyomát őrzi a gyülekezet egyházfenntartói járulékrendszere és templomi ülésrendje. (Azok a családok, melyek leginkább kivették a részüket templomépítésből, a templom első padjait mondhatják családi helyüknek, s az egyházfenntartói járulék is a családok ülésrendje szerint elölről hátrafelé csökken. Az lehet igazi lakos, kinek van helye, „padja” a templomban, s aki beköltözik, annak venni kell egy padrészt, ahol épp üresedés van).

A templom neogótikus stílusban épült, s a XX. század elejének jellegzetes szellemi irányzatai testesültek meg benne A régi parókia a XIX. század második felében épült. Falai vályogból készültek. Valószínű, hogy eredetileg zsindellyel (esetlegesen szalmával) volt fedve, majd a XX. sz. elejei átépítésnél az általunk ismert jellegét kapta meg. Az épület a kommunista rendszerig lelkészlakásként funkcionált, majd az ateista rendszer elvette az egyháztól s állatorvosi rendelő és műtrágyaraktár lett az épületből. Ebben az időben, a rossz és szakszerűtlen használat és karbantartás miatt az épület jelentős rongálódást szenvedett el. 1992-től, ebben az állapotban vehette ismét használatba a gyülekezet a tulajdonát, amely, a templomi istentiszteleten kívül, a gyülekezet szinte valamennyi tevékenységének otthont adott.

A teljesen megrogyott épületet nem lehetett helyreállítani, ezért a gyülekezet 2001 nyarán új parókia építésébe kezdett. A tervezésnél három szempont vezetett: szépség, otthonosság és célszerűség.

Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Egyházi épület Templom Templomok Kárpátalján Református templom Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés