Borzsavai római és görögkatolikus templom

A magyarok bejövetele előtt a Borzsován élt szláv népesség a görög-keleti vallás tanai szerint élt. Borzsova egyházi központ volt már a szláv világban, s a magyarság megtérte után is az maradt. Lehoczky Tivadar azon állítása után igazodva, miszerint Borzsova a Szt. István hazabeli megtérés után mindjárt egyházi központtá, az egri egyházmegye legnagyobb esperesi kerületének székhelyévé vált, arra következtethetünk, hogy a római katolikus vallásra tértek át az e vidéken élő népek.

A tatárjárás után Borzsova megszűnt megyei központ, lenni, de névleg továbbra is az maradt a XIV. századig. Az új Borzsova népessége görög-keleti hiten volt a reformáció előtt. Benével, Kis-, Nagymuzsallyal egy egyházközséget alkotott.

A reformáció Borzsován 1552-ben mehetett végbe, ha elfogadjuk Zágonyi azon állítását, hogy Muzsalynak Borzsovával egy temploma volt, s hogy Muzsaly 1552-ben reformálódott. Borzsovára vonatkozólag is ezt az időpontot kell tekintenünk az áttérés idejének. Az addig katolikus templomot reformátussá alakították át.

Borzsován 2001-es adatok szerint kb. 1500-an élnek. Közülük 110-en görög katolikusok. Ők a római katolikus hívekkel közösen építettek téglából és vályogból egy kis templomot, s azóta is közösen használják. A telekrész Szeley Ilona adománya, az építkezést pedig Maluska Gusztáv helyi mester vezette. A templom előtt lévő öreg fakeresztet nemrég kőre cserélték.

Titulusa: Boldogságos Szűz Mária Mennybevitele Templom.

Borzsavai római és görögkatolikus templom

Templom Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Egyházi épület Templomok Kárpátalján Római katolikus templom Római katolikus templomok Kárpátalján Görögkatolikus templom Görögkatolikus templomok Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Érdekes helyek Borzsován Turista látnivalók Látnivalók Borzsován

Hirdetés