Beregszászi görögkatolikus templom

Beregszász (hajdan Lampertszásza, Lampertháza) első lakói szászok voltak, akik II. Géza idejében települtek be. Az ezerötszázas évek kezdetétől használják a település mai nevét. A város északi végén – melyet Kiskassának neveztek – letelepedett ukránok számszerűleg csak 1725-re érték el azt a szintet, hogy sikerrel folyamodhattak egy saját parókia létesítésének ügyében. Az egyszobás épületet náddal fedték. Ugyanabban az időben épült egy Szent Mária nevét viselő fatemplom, melynek tornyában két harang kapott helyet. Ám a Püspöki Hivatal ennek ellenére sem gondoskodott papról. A következő esztendőkben a parókia olyannyira hanyatlásnak indult, hogy 1765-ben Makkosjánosihoz csatolták.

A XIX. század elején némi javulás következett be. Az Anyaszentegyház tizennégy filiát csatolt a beregszászihoz, igaz, az érintett falvakban nagyon kevés görög katolikus lakott. Zamborszki tisztelendőnek sikerült kiharcolnia egy nagyobb telket az Árok (jelenleg Sevcsenko) utcában, melyen felépítették a parókiát, majd 1825-ben a kőtemplomot. Tornyát 1879-ben bádoggal fedték, magát a szentélyt pedig felújították. Ugyanebben az időben a kiskassai telek új gazdája, bizonyos Molnár, az összes építményt, köztük a fatemplomot is, elbontatta.

A negyvenes évek végén, a görög katolikus egyház felszámolása után Joszip Kampov és Mondi Miklós beregszászi papokat elhurcolták.

A templom titulusa: Istenszülő Szűz Mária boldoggá avatása templom.

Beregszászi görögkatolikus templom

Görögkatolikus templom Görögkatolikus templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Egyházi épület Templom Templomok Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Beregszászon Turista látnivalók Görögkatolikus egyház

Hirdetés