Kossuth Lajos u. 79.


Bátyúi református templom

A Bátyúi Református Egyházközség a Beregi Egyházmegye 1 415 lelkes anyaegyháza.

A történelmi iratok először a XII. században említik Bátyút a Betke család birtokaként. Ezt Simon bán, Bánk bán veje vette meg a XIII. század elején. 1241-ben hűtlenségi per után más településekkel együtt a koronára szállt vissza. 1270-ben V. István Rusdi Mihálynak adományozta a birtokot, aki – utódai nem lévén –lánytestvére férjére, Berenczei Kelendre hagyta azt. A Berence helységből Lónyára költözött család felvette a Lónyai nevet, s 635 éven át a falu (falvak) urai voltak (1285–1920).

1595-ben Bótrágyon jött létre református gyülekezet, melynek leánygyülekezete volt Bátyú. Azt, hogy Bátyú és Bótrágy egy anyaegyház volt, bizonyítja a fennmaradt legenda is: „A nagy esőzések miatt megáradt patakok körülvették a falut, elvitték a fahidakat. Így a bótrágyi lelkipásztor nem tudott bejönni a faluba. Kijött a Papalaja hídnak a bótrágyi oldalára. A bátyúi oldalon voltak a hívek. Így hirdette az igét, dicsőítette az Istent.”

A falu első lelkésze Ajtay Sámuel volt 1785–1786 között. A falu első fatemplomát is az ő idejében építették. Első kőtemploma 1802-ben épült fel, mely fazsindelyes volt. Ezt az 1907-es hatalmas tűzvész elpusztította, még a harangja is elolvadt. Jelenlegi temploma 1910-ben Bary Sándor és Demjén András gondnok idejében közadakozásból épült. A templom terveit Katona György nyugalmazott mérnök készítette, kivitelezői Bíró Lajos és Piffkó János jászberényi építészek voltak. Az asztalosmunkát Sutay Béla munkácsi asztalosmester végezte. A templom 8 regiszteres orgonáját Angster József és fia pécsi orgonamesterek készítették.

Az új templom megőrizte régi, 1802-ben épült stílusjegyeit. Egy hajós, a nyugati homlokzat feletti kétszintes, gúlasisakos tornya háromszögű oromzattal kapcsolódik a hajóhoz. A sík szerkezetű hajót karcsú oszlopokon nyugvó orgonakarzat zárja.

A templomot a gyülekezet többször is javította a szigor évei alatt: 1960-ban, 1975-ben. 1988-ban teljes külső-belső renoválást, majd 2001-ben a templomtető szerkezetének nagyjavítását végezték el. 2002-ben a toronyablakok cseréjére, a torony átfestésére és egyéb külső munkálatokra került sor.

Az egyházközség 1993-ban visszakapta és felújította a parókia épületét. Itt folyik a hit- és konfirmációs oktatás, bibliaóra és más gyülekezeti alkalmak.

Református templom Érdekes helyek Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Kárpátalján Templom Templomok Kárpátalján Egyházi épület Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Turista látnivalók Látnivalók Bátyúban Érdekes helyek Bátyúban Református egyház Református egyházközség Érdekes helyek

Hirdetés