Bátfai református templom

Bátfa községről legelőször a Sztáray-kódexben tesznek említést 1348-ban. Ezekből az oklevelekből tisztán kivehető, hogy a község birtokosa a Bátfay család. Ez a család a történelem folyamán nyomtalanul eltűnt. A XVII. század óta részbirtokos Bátfán a Pálóczi Horváth család, akik nagy befolyással voltak a község vallási életére. Az egyházközség megalakulásáról nincs pontos adat, valószínű, hogy a reformáció elterjedésével egyidejűleg alakulhatott meg. Ezt bizonyítja az 1616. szeptember 9-én felvett egyházlátogatási jegyzőkönyv is, mely Bátfát anyaegyháznak nevezi, melynek filiái Palló és Sislóc. Az ellenreformáció idejében huzamosabb időn át lepecsételve állt a templom. 1760 körül nemes Sutka János vállalkozott a pecsét feltörésére és ő adta át istentisztelet tartására is. A bátfai egyház iskolát nem tartott fenn.

Temploma a XIV. században épült, az évszázadok alatt egyre többet veszített szépségéből. 1910-ben alakították át drasztikusan, majd 1981-ben kapta mai kőporozott külsejét. Egyedisége a templom alatt található kripta, mely Pálóczi Horváth Mária, testvére Simon és azok családtagjaiknak maradványait foglalja magába. Az érckoporsók ma is megtekinthetők. Ung egyházmegye legnagyobb jótevői voltak.

Parochiája 1823-ban épült. Egyik legrégebbi parókia, mely a mai napig áll és lakható. Az elmúlt rendszerben községházának, kolhozirodának, raktárnak használták. 1991-ben kapta vissza az egyházközség.

Úrasztali edényei nem jelentősek.

 

Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Templom Templomok Kárpátalján Egyházi épület Református templom Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés