Lehoczky Tivadar emléktáblája, Beregszász

Lehoczky Tivadar (1830-1915) régész, történész 1855-ben telepedett le Kárpátalján, azon belül is Munkácson. Régészeti leletekből és érmekből nagyszabású gyűjteményt állított össze, amelyekből múzeumot létesítettek. Több szakfolyóiratban is történelmi tárgyú írásokat jelentetett meg, főleg Bereg vármegyéről. Kárpát-ukrán, szlovák közmondásokat, népdalokat is gyűjtött.

Nem Kárpátalján született, mégis, aligha van olyan tudósunk, aki nála többet tett volna a Beregvidék néprajza, történelme kutatása terén.

1995-ben a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség az egykori megyeházán avatott emléktáblát Lehoczky Tivadar tiszteletére. Az emléktábla Ortutay Zsuzsa szobrászművésznő műve. Az emléktábla bal oldalán Lehoczky Tivadar domborműve látható a következő számokkal: 1830-1915.

Jobb oldalt a következő kétnyelvű szöveg olvasható:

LEHOCZKY TIVADAR
TÖRTÉNÉSZ, RÉGÉSZ, NÉPRAJZKUTATÓ,
BEREG VÁRMEGYE MÚLTJÁNAK
TUDÓS LEÍRÓJA
EMLÉKÉRE

BMKSZ, 1995

Lehoczky Tivadar emléktáblája, Beregszász

Érdekes helyek Emléktáblák Beregszászon Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Emléktáblák Emléktáblák Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés